Search Ads 360 teklif stratejisi dönüşümlerini belirtme

Search Ads 360 teklif stratejilerinde Google Ads dönüşümleri hakkında

Google Ads manuel, Alışveriş ve Dinamik Arama Ağı Reklamı kampanyalarındaki teklifleri optimize etmek için Search Ads 360 YG teklif stratejilerinde Google Ads dönüşümlerini (dönüşüm izleyiciler olarak da bilinir) kullanabilirsiniz. Teklif stratejisi, teklifleri otomatik olarak optimize etmek ve cihaz, yeniden pazarlama hedefi ve konum hedefi teklif ayarlamalarını yapmak veya önermek için Google Ads dönüşümlerini kullanır.

Ürün gruplarını, konum hedeflerini veya yeniden pazarlama hedeflerini uyarlamak için sadece Google Ads dönüşümlerini kullanan bir teklif stratejisi kullanılamaz.

(Floodlight veya Google Analytics dönüşümlerini hedefleyen Search Ads 360 teklif stratejileri, Google Ads ve diğer kampanya türlerinde teklifleri ve teklif ayarlamalarını optimize etmek için de kullanılabilir.)

Search Ads 360 veya Google Ads'de dönüşüm izleyiciler oluşturma

Dönüşüm izleyicileri Search Ads 360’ta veya Google Ads'de oluşturabilirsiniz (aksi belirtilmedikçe). Dönüşüm izleyiciler Google Ads'de oluşturulduysa dönüşüm izleyicileri Search Ads 360’ta görmek için hesabı otomatik veya manuel olarak senkronize edebilirsiniz.

Search Ads 360 teklif stratejilerinde aşağıdaki dönüşüm türleri hedeflenebilir. 

 • Web sitenizdeki bir Google yönlendirme numarasına gelen aramalar
 • Mobil web sitenizdeki bir numaraya yapılan tıklamalar
 • Web sitenizdeki satın alma, kayıt olma ve sayfa görüntüleme işlemleri
 • Mağaza ziyareti dönüşümleri (yalnızca Google Ads'de ayarlanır)

Dönüşüm izleyiciler Google Ads'de oluşturulduysa bunları Search Ads 360 hesabınızla senkronize ettiğinizden emin olun.

Desteklenmeyen Google Ads dönüşüm izleyicileri

Aşağıdaki Google Ads dönüşüm türleri, Search Ads 360 teklif stratejileriyle kullanılamaz.

 • İçe aktarılan veya çevrimdışı dönüşümler (Search Ads 360 veya Google Ads'de oluşturulur)
 • Doğrudan mağaza satışları (yalnızca Google Ads'de oluşturulur)
 • Telefon uzantıları kullanan reklamlardan veya yalnızca telefon araması üreten reklamlardan gelen aramalar

Google Ads ilişkilendirme modelleri Search Ads 360'ta kullanılamaz.

Google Ads dönüşüm izleyicileri için yalnızca Google Ads'de bir ilişkilendirme modeli seçebilirsiniz. Google Ads dönüşüm izleyicisini Search Ads 360'a eklemek için hesabınızı senkronize etmeniz gerekir.

Search Ads 360 ve Campaign Manager ilişkilendirme modelleri, Google Ads dönüşümleri için kullanılamaz. 

Floodlight dönüşümlerini ve Google Ads dönüşümlerini Search Ads 360'taki bir formül sütununda birleştirirseniz bir önceden tanımlanmış ilişkilendirme modeli veya yalnızca Floodlight dönüşümlerine uygulanan bir veriye dayalı ilişkilendirme modeli seçebilirsiniz.

Öneri: Floodlight ve Google Ads dönüşümlerini bir formül sütununa eklerseniz her iki dönüşüm türü için de aynı ilişkilendirme modeli türünü seçin. Diğer bir deyişle, Floodlight dönüşümlerine doğrusal ilişkilendirme modeli uygularsanız Google Ads'deki Google Ads dönüşümlerine de bir doğrusal ilişkilendirme modeli uygulayın.

Bir Search Ads 360 teklif stratejisi kullanarak Google Ads dönüşümlerini hedefleme adımlarına genel bakış

 1. Search Ads 360'ta veya Google Ads'de Google Ads dönüşüm izleyicileri oluşturun. 
  Google Ads'de oluşturulan dönüşüm izleyicileri, Search Ads 360 hesabınızla senkronize edin.
 2. Optimize etmek istediğiniz Google Ads dönüşümlerini tanımlayın.
  Aşağıdakilerin herhangi birini yapabilirsiniz:
  • Bir Search Ads 360 teklif stratejisinde bir veya daha fazla Google Ads dönüşüm izleyicisi seçin.
  • Google Ads dönüşümlerini tek bir özel sütunda veya bir formül sütununda birleştirmek isterseniz Search Ads 360'ta Google Ads dönüşümlerini hedefleyen teklif stratejisinden önce sütunu oluşturun.  
 3. Belirli bir dönüşüm veya gelir hedefini ya da birden çok hedefi hedefleyen Search Ads 360 teklif stratejisi oluşturun (Gelişmiş hedefleme teklif stratejisi olarak adlandırılır) veya düzenleyin
 4. Teklif stratejisi düzenleyicide, Google Ads dönüşümlerini seçin:
 5. Google Ads kampanyalarına, reklam gruplarına veya teklif verilebilir öğelere Search Ads 360 teklif stratejisini uygulayın.
Yalnızca Google Ads dönüşümlerini hedefleyen teklif stratejilerinin diğer kampanya türlerine uygulanmasını önermiyoruz. 

Google Ads dönüşümlerini destekleyen Search Ads 360 özellikleri 

 • Dönüşüm, gelir veya gelişmiş hedefleme hedefi olan Search Ads 360 teklif stratejileri.
 • Bazı Google Ads dönüşüm verilerini teklif stratejisinin dışında tutma. Bir teklif stratejisinin belirli bir zaman aralığındaki bazı Google Ads dönüşüm verileri alt grubuna göre optimizasyon yapmasını istemiyorsanız verileri hariç tutabilirsiniz.
 • Değişiklik geçmişi raporuna kaydedilmiş teklif stratejisi değişiklikleri. Raporda, Google Ads dönüşümlerini hedefleyen bir teklif stratejisinin ne zaman oluşturulduğu, belirli hedefler ve dönüşümlerde yapılan değişiklikler hakkında ayrıntılar yer alır.

Google Ads dönüşümlerini kullanamayan Search Ads 360 özellikleri

Raporlama tutarsızlıkları

Aynı dönüşümleri bildiren sütunlarla karşılaştırıldığında, Google Ads dönüşümlerini kullanan bir Search Ads 360 teklif stratejisi için bildirilen metriklerde küçük bir fark görebilirsiniz.  

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?