Search Ads 360 teklif stratejisi performansını değerlendirme

Search Ads 360 teklif stratejisi performansını tıklama tarihine ayarlı metriklerle değerlendirme

Teklif stratejileri ve bütçe teklif stratejileri için geçerlidir

Teklif stratejisi performansını daha iyi değerlendirebilmeniz için Search Ads 360 teklif stratejileri ve bütçe teklif stratejileri için tıklama tarihine ayarlı (veya tıklamaya ayarlı) metrikler artık raporlanıyor. Dönüşümler, bir dönüşümün gerçekleştiği tarih yerine tıklamanın gerçekleştiği tarihle ilişkilendiriliyor. Önceden teklif stratejisi metrikleri dönüşüm tarihine ayarlıydı.

Sadece "teklif stratejisi dönüşümleri", "teklif stratejisi geliri" ve "optimum maliyet" gibi teklif stratejisi (ve bütçe teklif stratejisi) metrikleri tıklamaya ayarlıdır. Eylemler ve işlemler gibi diğer tüm metrikler dönüşüme ayarlıdır. Metrikler göründükleri her yerde tıklamaya ayarlı veya dönüşüme ayarlı kalır. Buna göre, teklif stratejisi raporlama tablosuna Floodlight Eylemleri/maliyet veya Floodlight İşl. sütununu eklerseniz metrikler dönüşüme ayarlı olmaya devam eder. Teklif stratejisi toplam gelir sütununu bir anahtar kelime raporlama tablosuna eklerseniz metrikler tıklamaya ayarlı olarak kalır.

Tıklamaya ayarlı metrikler, özellikle önemli bir dönüşüm süresi olduğunda, teklif stratejisinin performansı hakkında daha iyi içgörü sağlar. Dönüşüm süresi, reklamınızı gören ve tıklayan müşterilerin dönüşümü ne kadar sürede tamamladığını gösterir. Bazen dönüşümler tıklamadan bir gün sonra veya tıklamadan birkaç gün sonra gerçekleşir. Alışveriş sepetinde ürün bırakan ve daha sonra günler veya haftalar sonra satın alan ya da pahalı bir ürün satın alan müşterileri buna örnek olarak düşünebilirsiniz. Bir reklama Cumartesi günü tıklayabilir, ancak satın alımı daha fazla araştırma yaparak haftalar sonra gerçekleştirebilirler.

Önemli bir dönüşüm süresi varsa, teklif stratejisi performansını kampanyalarda gerçekleşen dönüşüm süresinin ötesinde değerlendirmek daha uygundur. Aksi takdirde, raporlanan dönüşümler eksik kalır.

Tıklamaya ayarlı dönüşümler, belirli bir günde yaptığınız harcamanın sonucunda kaç dönüşüm gerçekleştiğini görmenizi sağlar ve yatırım getirinizi değerlendirmenize olanak tanır.

Örnek: Tıklamaya ayarlı raporlama ve dönüşüme ayarlı raporlama

 1. Cihazların tanıtımını yapan kampanyalarda teklifleri ve teklif ayarlamalarını yöneten bir teklif stratejisi için 25 TL EBM belirlenmiştir. 
 2. 1 Kasım -10 Kasım tarihleri arasında, teklif stratejisi 1.000 TL harcar ve 10 cihaz satın alınır.
 3. 11 Kasım - 20 Kasım tarihleri arasında, 1 Kasım tarihindeki reklam tıklamaları nedeniyle 40 dönüşüm daha gerçekleşir. 
 4. Bir teklif stratejisi, teklifleri (ve teklif ayarlamalarını) belirlerken mevcut ve geçmişteki performansı incelediğinden teklif stratejisi, kampanyaların dönüşüm süresinin yaklaşık 8 gün olduğunu bilir.
 5. Dönem için dönüşüme ayarlı bir rapor (11 Kasım tarihinde veya sonrasında) teklif stratejisi için 100 TL tutarında bir EBM gösterir.
 6. Dönem için bir tıklamaya ayarlı rapor, teklif stratejisi için hedef EBM'yi 25 TL olarak gösterir.

 

Tıklama tarihine ayarlı teklif stratejisi performans sütunları 

Teklif stratejisi tıklama tarihine ayarlı sütunları, performansı karşılaştırmanıza ve analiz etmenize yardımcı olacak daha fazla bilgi sağlar. Sütunlar aşağıdaki raporlarda ve sekmelerde bulunur:

 • Teklif stratejileri raporlama tablosu
 • Teklif Stratejisine Genel Bakış sekmesi
 • Herhangi bir Anahtar Kelime sekmesi
 • Dinamik Arama Ağı Reklamları sekmesi

 

Teklif stratejisi sütunu  Açıklama
Teklif stratejisi dönüşüm sayısı

Seçili tarih aralığı için teklif stratejisiyle ilişkilendirilen dönüşümlerin sayısını görüntüler. Sayı, tahmini dönüşüm sayısını içermez.

Teklif stratejisinin dönüşüm kaynağı bir formül sütunuysa dönüşüm sayısı hesaplanırken ağırlık uygulanır.

Teklif stratejisi dönüşüm toplamı

Teklif stratejisinin kampanyalara ve diğer öğelere uygulandığı süre içinde gerçekleşen ve gerçekleşmesi beklenen toplam tıklamaya ayarlı dönüşüm sayısını görüntüler. Bu sayı, Vadesi dolan teklif stratejisi dönüşümlerinin ve Teklif stratejisi dönüşümlerinin toplamıdır.

Teklif stratejisinin dönüşüm kaynağı bir formül sütunuysa dönüşüm sayısı hesaplanırken ağırlık uygulanır.

Vadesi dolan teklif stratejisi dönüşüm sayısı Seçili tarih aralığı için beklenen tahmini dönüşüm sayısını görüntüler. Tahmin, dönüşüm süresine bağlıdır.
Ağırlıklandırılmamış teklif stratejisi dönüşümleri

İşlenmemiş dönüşümlerin sayısını görüntüler. Yani dönüşümler, formül sütunu tarafından ağırlık uygulanmadan sayılır.

Sütun, vadesi dolan tahmini işlenmemiş dönüşümleri içermez.

Teklif stratejisi dönüşüm oranı Dönüşümlerin tıklamalara oranını görüntüler.

Teklif stratejisi geliri

Bir teklif stratejisinin seçilen tarih aralığındaki kampanyalara ve diğer öğelere uygulandığı süre içinde gerçekleşen dönüşümlerin toplam tıklamaya ayarlı gelir tutarını görüntüler.
Teklif stratejisi gelir toplamı Vadesi dolan teklif stratejisi gelirinin ve Teklif stratejisi gelirinin birleştirilmiş toplamını görüntüler.
Vadesi dolan teklif stratejisi geliri Dönüşüm süresine dayalı olarak seçilen bir tarih aralığı için tahmini gelir tutarını görüntüler.
Ağırlıklandırılmamış teklif stratejisi geliri Belirtilen tarih aralığının işlenmemiş gelirini görüntüler.
Teklif stratejisi EBM'si Tıklamaya ayarlı metrikler kullanılarak hesaplanan teklif stratejisi işlem başına maliyeti görüntüler. 
Teklif stratejisi ortalama hedef EBM'si Tıklamaya ayarlı metrikleri kullanarak teklif stratejisinin ortalama işlem başına maliyet hedefini görüntüler. Seçilen tarih aralığında hedef manuel olarak değiştirildiğinden, teklif stratejisi farklı hedeflere sahip olabilir.
Teklif stratejisi ROAS'si Tıklamaya ayarlı metrikler kullanılarak hesaplanan, teklif stratejisi reklam harcamasının getirisini görüntüler.
Teklif stratejisi ortalama hedef ROAS'si Tıklamaya ayarlı metrikleri kullanarak teklif stratejisinin ortalama hedef ROAS'sini görüntüler. Seçilen tarih aralığında hedef manuel olarak değiştirildiğinden, teklif stratejisi farklı hedeflere sahip olabilir.
Teklif stratejisi ERS'si Tıklamaya ayarlı metrikler kullanılarak hesaplanan teklif stratejisi etkin gelir paylaşımını görüntüler.
Teklif stratejisi ortalama hedef ERS'si Tıklamaya ayarlı metrikleri kullanarak teklif stratejisinin ortalama hedef ERS'sini görüntüler. Seçilen tarih aralığında hedef manuel olarak değiştirildiğinden, teklif stratejisi farklı hedeflere sahip olabilir.
Optimum maliyet %'si

Seçili bir zaman aralığı için bir teklif stratejisinin hedefte olup olmadığını belirtir.  Bu sayı, teklif stratejisi dönüşümlerini veya geliri temel alır. %100, teklif stratejisinin hedefte olduğu anlamına gelir. 

 • %100'den düşük bir değer, teklif stratejisinin yüksek performans gösterdiğini belirtir.

 • %100'den yüksek bir değer, teklif stratejisinin düşük performans gösterdiğini belirtir.

Teklif stratejisi optimum maliyeti Seçili tarih aralığında hedefe ulaşmak (ve verimli bir şekilde çalışmak) için bir teklif stratejisinin harcamış olması gereken tutarı görüntüler.
Teklif stratejisi optimum maliyet toplamı Seçili tarih aralığında hedefe ulaşmak (ve verimli bir şekilde çalışmak) için bir teklif stratejisinin harcamış olması gereken tutarı görüntüler. Bu rakam, Teklif stratejisi optimum maliyetini ve vadesi dolan Teklif stratejisi optimum maliyetini bir araya getirir.
Vadesi dolan teklif stratejisi optimum maliyeti Seçilen bir tarih aralığı için dönüşüm süresi nedeniyle henüz tamamlanmamış dönüşümlere yönelik hedefe ulaşmak üzere bir teklif stratejisinin harcamış olması gereken tutarı görüntüler.
Dönüşüm süresi

Bir tıklama ile teklif stratejisi tarafından yönetilen kampanyalara ilişkin dönüşüm arasındaki gün sayısını (80. yüzdelik dilim) görüntüler.

Bu metrik yalnızca teklif stratejisi raporlama tablosunda kullanılabilir. Kampanyalar, Reklam grupları, Anahtar kelimeler veya Hedefler sekmelerinde kullanılamaz.

 

 

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?