Zarządzanie budżetem za pomocą strategii ustalania stawek pod kątem budżetu

Rozbieżności w danych o grupach budżetu i kampaniach

Zarządzanie budżetem

Porównując raporty o kampaniach, grupach budżetu, planach budżetu i strategiach ustalania stawek pod kątem budżetu, zauważysz pewnie różnice w danych, ponieważ liczne czynniki wywierają wpływ na atrybucję danych w wybranym przedziale czasu.

Kampanie zostały prawdopodobnie utworzone i uruchomione przed ich włączeniem do grupy budżetu.   

Dane o grupach budżetu, planach budżetu i strategiach ustalania stawek pod kątem budżetu zależą od:

 • Terminu włączenia kampanii do grupy budżetu.
 • Terminu utworzenia planu budżetu.
 • Terminu włączenia strategii ustalania stawek pod kątem budżetu w planie. Chodzi o to, że strategia mogła zostać włączona po uruchomieniu planu.
 • Terminu uruchomienia strategii ustalania stawek pod kątem budżetu w ramach planu. Strategia rozpoczyna zarządzanie wydatkami dopiero po zakończeniu trybu nauki.
Domyślnie występuje niewielkie opóźnienie między momentem utworzenia przez Search Ads 360 strategii ustalania stawek pod kątem budżetu a uruchomieniem planu nawet wtedy, gdy strategia została włączona w chwili utworzenia planu.

Na karcie „Kampanie” związanej z grupą budżetu i strategią ustalania stawek pod kątem budżetu znajdują się tylko dane o tych kampaniach, które należą aktualnie do grupy budżetu, bez względu na zakres dat raportu.

 • Od 1 stycznia do 30 marca grupa budżetu 1 obejmowała 20 kampanii, więc raport o grupie budżetu zawiera dane o 20 kampaniach.
 • 3 kwietnia usunięto z grupy budżetu 10 kampanii.
 • Raport o grupie budżetu obejmujący okres od 1 stycznia do 2 kwietnia zawiera dane o 20 kampaniach, które w tym okresie nadal należały do tej grupy.
 • Raport o grupie budżetu obejmujący okres od 3 kwietnia będzie zawierać dane o 10 kampaniach.
 • Na karcie „Kampanie” znajdują się dane o 10 kampaniach niezależnie od tego, czy zakres dat obejmuje przedział czasu od 1 stycznia do 30 marca, czy też okres po 3 kwietnia.

Opóźnienia konwersji

Rozbieżności w danych raportowanych dla planów budżetu i kampanii mogą wynikać z opóźnień konwersjiwybranego przedziału czasu.

Opóźnienie konwersji występuje, gdy kliknięcie i przypisana do niego konwersja mają miejsce w różnych dniach. Rozbieżności są zauważalne, jeśli występuje znaczna różnica między terminem wystąpienia wizyty zdefiniowanej w Search Ads 360 a terminem wykonania konwersji.

Strategie ustalania stawek pod kątem budżetu i konwersje w strategii ustalania stawek zostały ostatnio zmodyfikowane, by przypisywały konwersje do wizyt. Konwersje przypisywane do wizyt, które nastąpiły przed włączeniem do grupy lub planu budżetu (oraz przed utworzeniem grupy lub planu budżetu), nie będą podawane w raportach o grupach lub planach budżetu. Konwersje są podawane w raportach o kampaniach.

 

Dane są przypisywane do planów (i grup) budżetu dopiero po wystąpieniu konwersji, ale są raportowane na podstawie wybranego zakresu dat.

Przykład:

 • Plan budżetu A obowiązywał od 16 listopada do 15 grudnia.Plan budżetu B obowiązywał od 16 grudnia do 15 stycznia.
 • W dniu 15 grudnia zarejestrowano kliknięcie, które doprowadziło do konwersji 18 grudnia.
 • Zakres dat wybrany dla raportu to 16 listopada–15 grudnia.
 • Dla planu budżetu A i kampanii zaraportowano 30 konwersji.Ani dane planu budżetu A, ani dane kampanii nie uwzględniają konwersji, która miała miejsce 18 grudnia.Dla planu budżetu B zaraportowano zero konwersji.
 • Zmieńmy teraz zakres dat na 16 grudnia–1 lutego.Dla planu budżetu A zaraportowano jedną konwersję (z 18 grudnia), a dla planu budżetu B – zero konwersji, ponieważ powiązana wizyta miała miejsce przed utworzeniem planu, więc w raportach o kampaniach podawana jest jedna konwersja.

Przynależność do grupy budżetu ma zmienny charakter

Rozbieżności w danych mogą też wystąpić po dodaniu kampanii do grup (i planów) budżetu lub ich usunięciu. Kampanie raportują dane tylko uwzględniając swój aktualny stan, a grupy budżetu raportują dane ze wszystkich należących do nich kampanii.

Grupy produktów Microsoft

Obecnie dane grup produktów Microsoft są uwzględniane na karcie „Plany budżetu”, ale nie na karcie „Grupy budżetu”.

Aby przeanalizować grupy produktów Microsoft, otwórz Zarządzanie budżetem, a potem kliknij kartę Plany budżetu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?