Tworzenie planów budżetu

Zarządzanie wydatkami w planach budżetu

Po dodaniu kampanii do grupy budżetu możesz utworzyć szereg sekwencyjnych planów budżetu lub cykliczny plan budżetu, aby zarządzać wydatkami. W ramach każdego planu określasz datę jego uruchomienia, cel konwersji oraz budżet.

Podczas realizacji planu możesz wydawać kwoty określone w budżecie, samodzielnie ustawiając poszczególne budżety kampanii, stawki i dostosowania stawek. Możesz też skonfigurować strategię ustalania stawek pod kątem budżetu, która będzie optymalizowała wydatki, automatycznie dostosowując budżety dzienne, stawki i dostosowania stawek w kampaniach.

Plan budżetu obejmuje kilka oczywistych komponentów (grupa budżetu, do której plan ma być stosowany, okres realizacji planu i kwota wydatków na reklamy), oraz kilka funkcji, których prawdopodobnie się nie spodziewasz. Te dodatkowe funkcje pomagają konfigurować, przydzielać (według segmentu dat), analizować i śledzić wydatki.

Informacje zawarte w planach budżetu

Plany budżetu zawierają te informacje.

 • Przedział czasu na wykorzystanie budżetu. Okres ten może obejmować tydzień, miesiąc, kwartał lub rok.
 • Cel konwersji, który określa kluczowe dane (KPI) (konwersje, przychody lub kliknięcia) ważne z punktu widzenia Twojej firmy.
  Typ celu decyduje o dostępności niektórych funkcji planu. Na przykład plan budżetu z celem w postaci zwrotu z inwestycji (konwersje lub przychody) obejmuje dodatkowe wykresy oraz możliwość skonfigurowania testu porównawczego skuteczności i zastosowania budżetu strategii ustalania stawek. Plan, którego celem są kliknięcia, nie obejmuje niektórych wykresów.
 • Łączna kwota, którą chcesz przeznaczyć na grupę kampanii. Jest ona też określana jako wydatki docelowe.
 • Te opcje są dostępne tylko w przypadku wybrania celu ROI: 
  • Wykresy umożliwiają porównywanie budżetów z szacunkowymi stopami zwrotu po wybraniu różnych opcji ustalania stawek obejmujących m.in. stawki ustalane automatycznie (przez budżet strategii ustalania stawek) i ręcznie. Więcej informacji
  • Test porównawczy skuteczności. Opcjonalnie określ wymaganą stopę zwrotu, czyli zysk z poniesionych wydatków. Wartości porównawcze pojawią się na wykresach z sekcji Przeglądaj docelowe wydatki i Porównuj wartości szacunkowe. Więcej informacji
  • Ustawienia budżetu strategii ustalania stawek. Opcjonalnie włącz w planie budżet strategii ustalania stawek (automatyzację budżetu), by na podstawie celu konwersji wybranego w planie optymalizować wydatki, stawki i dostosowania stawek na potrzeby kampanii w grupie budżetu. Budżet strategii ustalania stawek można skonfigurować tylko w ramach planu budżetu. Więcej informacji

 • Wykres tempa wydawania budżetu. Przed uruchomieniem planu wykres pokazuje szacowaną skuteczność (ilość i efektywność), którą można uzyskać, wykorzystując kwoty określone w budżecie. 
  Podczas realizacji planu możesz sprawdzić wykres, by porównać kwoty rzeczywiste, szacowane oraz docelowe i ustalić, czy wydatki są zgodne z oczekiwaniami. Możesz też sprawdzić tempo wydawania budżetu na karcie „Ogółem” grupy budżetu.

  Jeśli budżet strategii ustalania stawek zarządza wydatkami, wykres tempa wydawania budżetu pokazuje tylko wydatki rzeczywiste i szacowane. 
  Więcej informacji
 • Automatyczne obliczanie tygodniowych i dziennych wydatków w tabeli alokacji budżetu. Jeśli chcesz wydać określoną kwotę w danym tygodniu lub dniu, możesz ustawić kwoty niestandardowe. Tabela zawiera też dane o skuteczności (efektywność lub stopa zwrotu i ilość) dla każdego segmentu dat. Więcej informacji
 • Inne cele konwersji tylko na potrzeby raportowania (opcjonalnie), które chcesz wykorzystać do porównania. Więcej informacji

 

Dziedziczenie ustawień planu budżetu i inne korzyści

 • Większość ustawień wystarczy określić w pierwszym planie budżetu dla grupy. Kolejny plan, który utworzysz, odziedziczy większość ustawień, m.in. ustawienia budżetu strategii ustalania stawek, z poprzedniego planu. Nowy plan nie odziedziczy zakresu dat ani docelowych wydatków (i alokacji niestandardowych).

  • Włączasz budżet strategii ustalania stawek w planie na drugi kwartał 2018 roku.
  • Po utworzeniu planu na trzeci kwartał budżet strategii ustalania stawek włącza się automatycznie.
  • W planie na czwarty kwartał wyłączasz budżet strategii ustalania stawek.
  • Gdy utworzysz plan na pierwszy kwartał 2019 roku, budżet strategii ustalania stawek będzie wyłączony.
 • W Zarządzaniu budżetem możesz generować raporty o wydatkach bez potrzeby tworzenia planów budżetu, jeśli kampanie należą do określonej grupy budżetu. Plany budżetu nie są wymagane. Umożliwiają one jednak sprawdzanie tempa wydawania danej kwoty w określonym przedziale czasu i pozwalają zautomatyzować zarządzanie budżetem.

Omówienie procedury tworzenia planu budżetu

Oto skrócona procedura tworzenia planu budżetu.

Plan budżetu możesz utworzyć tylko w ramach grupy budżetu.
 1. Określ daty i wyznacz cel.
 2. Ustal budżet dla grupy kampanii.
 3. Opcjonalne czynności w przypadku celów związanych ze zwrotem z inwestycji:
 4. Wyświetl wykres szacunkowego tempa wydawania budżetu oraz tabelę jego alokacji.
 5. (Opcjonalnie) Wyznacz inne cele tylko do raportowania.
 6. Sprawdź ustawienia planu.
Jeśli budżet strategii ustalania stawek nie zarządza wydatkami automatycznie, musisz samodzielnie zmienić stawki i budżety kampanii.

Dalsze kroki

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?