Search Ads 360'a genel bakış

Google'ın sözleşme ve politikalarında kişi tanımlayabilir bilgileri (PII) anlama

Google'ın reklam ve ölçüm ürünlerindeki çoğu sözleşme, hizmet şartı ve politika "Kişi Tanımlayabilir Bilgiler" (PII) ile ilgilidir. Bu tür sözleşme, hizmet şartı ve politikalarda, Google'a yapılan bilgi aktarımlarına (Google'ın kullanabileceği veya Kişi Tanımlayabilir Bilgiler (PII) olarak tanıyabileceği) karşı yaptırımlar olduğunu görebilirsiniz.

Bu makalede, mevcut sözleşmenizde veya ürününüzün geçerli hizmet ya da politika şartları kapsamında kişi tanımlayabilir bilgilerin (PII) tanımlı olmaması durumunda, Google'ın kişi tanımlayabilir bilgiler (PII) terimini nasıl yorumlayacağı açıklanmaktadır. Müşterilerin aklındaki soru işaretlerinin en aza indirilmesi ve GDPR, CCPA ve diğer gizlilik yasaları kapsamında kişi tanımlayabilir bilgiler (PII) ile kişisel veri kavramlarının ya da kişisel bilgilerin birbirinden ayırt edilmesi amaçlanmaktadır.

Google'a göre, hangi bilgiler kişi tanımlayabilir bilgiler (PII) kapsamındadır?

Google, kişi tanımlayabilir bilgileri (PII) bir kişiyi doğrudan tanımlamak, onunla iletişim kurmak veya konumunu tam olarak bulmak için kendi başına kullanılabilecek bilgiler olarak yorumlar. Bu türdeki bilgilere şunlar dahildir:

  • e-posta adresleri
  • posta adresleri
  • telefon numaraları
  • tam konumlar (GPS koordinatları gibi; aşağıdaki notu inceleyin)
  • tam adlar veya kullanıcı adları

Örneğin, kişi tanımlayabilir bilgileri (PII) Google'a aktarması yasak olan, sözleşmeyle bağlı bir yayıncıysanız, Google tarafından sağlanan reklamları gösteren web sitesi sayfalarınızın URL'lerinde e-posta adresleri bulunmamalıdır. Çünkü bu URL'ler herhangi bir reklam isteği yapıldığında Google'a iletilir. Google, kişi tanımlayabilir bilgilerin (PII) aktarılması yasağını uzun süredir bu şekilde ele almaktadır.

Not: Bazı ürünlerin yardım merkezleri ve politikalarında, belirli kişi tanımlayabilir bilgi (PII) biçimlerinin Google'a gönderilebileceği sınırlı sorumluluklar belirlenmiştir. Şüpheye yer bırakmamak adına, bu makalede bu gibi hükümler üzerinde değişiklik yapılmamaktadır. Örneğin, bazı ürünler geçerli politikalara ait şartların karşılanması koşuluyla yaklaşık konum verilerinin Google'a gönderilmesine izin verir.

Google'ın kişi tanımlayabilir bilgiler (PII) kapsamı dışında tuttuğu bilgilere örnekler şöyledir:

  • belirsizleştirilmiş çerez kimlikleri
  • belirsizleştirilmiş reklam kimlikleri
  • IP adresleri
  • diğer belirsizleştirilmiş son kullanıcı tanımlayıcıları

Örneğin, bir reklam isteği ile birlikte bir IP adresi gönderilirse (internet protokollerinin bir sonucu olarak hemen hemen her reklam isteğinde olduğu gibi) bu veri Google'a kişi tanımlayabilir bilgi (PII) gönderilmesine ilişkin yasağı ihlal etmez.

Google'ın kişi tanımlayabilir bilgi (PII) yorumunun dışında kalan verilerin GDPR, CCPA ve diğer gizlilik yasaları uyarınca kişisel veri ya da kişisel bilgi olarak değerlendirilebileceğini unutmayın.  Bu makale, bu yasalar kapsamında kişisel veriler veya kişisel bilgilerle ilgili hiçbir sözleşme hükmünü veya politikayı etkilemez.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?