Kolumna Nazwa celu konwersji

Raport o planie budżetu

Wyświetla nazwę celu konwersji zastosowanego do planu budżetu.

Dowiedz się więcej o planach budżetu.

Dodawanie tej kolumny do raportu

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.
 2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Zarządzanie budżetem.
 3. Kliknij kartę Plany budżetu.
  Kolumna jest uwzględniana w raporcie domyślnie.
 4. (Opcjonalnie) Wybierz zakres dat
  Możesz określić zakres raportu o budżecie, by zawierał dane dotyczące tylko uruchomionych planów:
  1. W selektorze dat kliknij strzałkę Strzałka w dół obok zakresu dat.
  2. W sekcji Okres kliknij strzałkę Strzałka w dół, by wyświetlić opcje zakresu czasu. 
  3. Przewiń listę w dół i wybierz Wszystkie plany w toku.
 5. Kliknij przycisk Kolumny nad tabelą raportowania.
 6. Wpisz nazwę kolumny w polu Wyszukaj kolumny.
 7. Kliknij , by dodać kolumnę do listy Wybrane kolumny.
 8. Kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?