Kolumna Typ optymalizacji

Raport o planie budżetu

Wyświetla informację o tym, czy budżet strategii ustalania stawek obowiązuje podczas realizacji planu budżetu. Kolumna zawiera te informacje:

 • Wartość Budżet strategii ustalania stawek wskazuje, że budżet strategii ustalania stawek optymalizuje stawki i budżety kampanii, by maksymalizować docelowe wydatki określone w planie budżetu. Jeśli w realizowanym obecnie planie budżetu jest włączona automatyzacja budżetu, możesz kliknąć link Budżet strategii ustalania stawek, by wyświetlić raport dotyczący skuteczności danego budżetu.
 • Wartość Brak oznacza, że budżet strategii ustalania stawek nie zarządza stawkami ani budżetami kampanii podczas realizacji planu budżetu.

Dowiedz się więcej o planach budżetu.

Dodawanie tej kolumny do raportu

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.
 2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Zarządzanie budżetem.
 3. Kliknij kartę Plany budżetu.
 4. (Opcjonalnie) Wybierz zakres dat
  Możesz określić zakres raportu o budżecie, by zawierał dane dotyczące tylko uruchomionych planów:
  1. W selektorze dat kliknij strzałkę Strzałka w dół obok zakresu dat.
  2. W sekcji Okres kliknij strzałkę Strzałka w dół, by wyświetlić opcje zakresu czasu. 
  3. Przewiń listę w dół i wybierz Wszystkie plany w toku.
 5. Kliknij przycisk Kolumny nad tabelą raportowania.
 6. Wpisz nazwę kolumny w polu Wyszukaj kolumny.
 7. Kliknij , by dodać kolumnę do listy Wybrane kolumny.
 8. Kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?