Kolumna Wydany budżet (%)

Raport o planie budżetu

Zawiera wartość procentową, która wskazuje, jaka część wydatków docelowych określonych w planie budżetu została wydana w określonym zakresie dat.

Dowiedz się więcej o planach budżetu.

Dodawanie tej kolumny do raportu

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.
 2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Zarządzanie budżetem.
 3. Kliknij kartę Plany budżetu.
 4. Wybierz zakres dat
  Możesz określić zakres raportu o budżecie, by zawierał dane dotyczące tylko uruchomionych planów:
  1. W selektorze dat kliknij strzałkę Strzałka w dół obok zakresu dat.
  2. W sekcji Okres kliknij strzałkę Strzałka w dół, by wyświetlić opcje zakresu czasu. 
  3. Przewiń listę w dół i wybierz Wszystkie plany w toku.
 5. Kliknij przycisk Kolumny nad tabelą raportowania.
 6. Wpisz nazwę kolumny w polu Wyszukaj kolumny.
 7. Kliknij , by dodać kolumnę do listy Wybrane kolumny.
 8. Kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?