Przeglądanie kampanii w grupie budżetu

Zarządzanie budżetem
  1. Otwórz właściwości grupy budżetu.
    1. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Zarządzanie budżetem.
    2. W kolumnie „Grupa budżetu” kliknij nazwę odpowiedniej grupy budżetu.
  2. Pod nazwą grupy budżetu kliknij Wyświetl wszystkie kampanie.
    Search Ads 360 otworzy kartę „Kampanie” przefiltrowaną według tej grupy budżetu.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?