Omówienie Search Ads 360

Globalny tag witryny i fragment kodu zdarzenia Floodlight

Floodlight to system używany w usługach Search Ads 360 i Campaign Manager 360 do śledzenia i raportowania konwersji.

Globalny tag witryny upraszcza tagowanie w usługach Google związanych z pomiarem skuteczności witryn, śledzeniem konwersji i remarketingiem. Aby rejestrować konwersje Floodlight, globalny tag witryny zawiera dwa fragmenty kodu – globalny fragment instalowany na każdej stronie witryny i fragment kodu zdarzenia Floodlight instalowany na stronie konwersji.

Gdy klient otworzy stronę konwersji, fragment kodu zdarzenia Floodlight wyśle dane o konwersji do Search Ads 360 i Campaign Managera 360. Dane te są przechowywane w aktywności Floodlight, którą możesz uwzględnić w raportach.

Floolight tags record data on a web page and then pass the data to a Floodlight activity.

Globalny tag witryny i fragment kodu zdarzenia to zalecane sposoby rejestrowania konwersji Floodlight. Jeśli jednak chcesz, zamiast globalnego tagu witryny możesz stosować tag iframe Floodlight lub tag graficzny.Dowiedz się więcej o tworzeniu aktywności Floodlight oraz poznaj szczegóły techniczne globalnego tagu witryny i fragmentu kodu zdarzenia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?