Kendi özelleştirilmiş sütunlarınızı oluşturma

Tıklama oranındaki (TO) önemli değişiklikleri işaretleme

Formül sütunlarından oluşan bu koleksiyon, tıklama oranlarındaki değişiklikleri raporlar. Herhangi bir kapsamdan sütunlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, bir reklamvereni kapsama alın ve sütunları Kampanyalar sekmesine ekleyin. TO İşareti, önceki güne göre dün tıklama oranında %3'ten fazla değişim görülen kampanyaları belirtir.

Formül adı Formül Açıklama
Dünkü TO CTR.for_date_range(yesterday()) Dünkü tıklama oranı.
Dünden önceki günkü TO CTR.for_date_range(yesterday(), days(-1)) Dünden önceki günkü tıklama oranı.
TO İşareti %'si to_percent((c:"Dünkü TO"-c:"Dünden önceki günkü TO")/c:"Dünden önceki günkü TO" ) Tıklama oranındaki değişim yüzdesi.
TO İşareti

IF(
 OR( 
    (c:"TO İşareti %'si" > 3%), 
    (c:"TO İşareti %'si" < -3%) 
  2. 
"Doğru", 
"Yanlış"
)

Tıklama oranı %3'ten fazla değiştiyse "Doğru", aksi halde "Yanlış" değerini görüntüler.

 

Bir reklamvereni kapsama alırsanız ve bu sütunları Kampanyalar sekmesine eklerseniz aşağıdakine benzer bir sonuç görürsünüz:

c:"Dünkü TO" c:"Dünden önceki günkü TO" c:"TO İşareti %'si" c:"TO İşareti"
%4,21 %2,80 %50,53 Doğru
%3,33 %5,45 %-38,89 Doğru
%7,14 %0,00 -- --
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?