Współczynnik konwersji strategii ustalania stawek

Wyświetla odsetek wizyt, które doprowadziły do konwersji docelowych w strategiach ustalania stawek. Dane w tej kolumnie są posortowane według daty kliknięcia.

 

Dodawanie tej kolumny do raportu

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. W prawym górnym rogu wybierz zakres dat.

 3. Wykonaj dowolną z tych czynności:

  • Aby wyświetlić skuteczność wszystkich strategii ustalania stawek, w panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

   Aby wyświetlić skuteczność wybranych strategii ustalania stawek, możesz też zaznaczyć pola wyboru i kliknąć Przefiltruj, by wyświetlić wybrane strategie ustalania stawek lub przefiltrować raport tak, by uwzględniał tylko żądane strategie.

  • Aby wyświetlić skuteczność określonej strategii ustalania stawek:

   1. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

   2. Kliknij nazwę strategii ustalania stawek.

   3. Kliknij kartę Słowa kluczowe.

 4. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  3. Kliknij + obok nazwy kolumny, by ją dodać do listy Wybrane kolumny.

 5. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?