Bildirim

Arama motoru pazarlamacılığı kampanyalarınız için tasarlanan Search Ads 360 platformunun yardım merkezine hoş geldiniz.  Yardım merkezine herkes erişebilir. Bununla birlikte, Search Ads 360 ürünü yalnızca oturum açan abone müşteriler tarafından kullanılabilmektedir. Abone olmak veya daha fazla bilgi edinmek için satış ekibimizle iletişime geçin.

Search Ads 360 teklif stratejilerinde açık artırma anında teklif verme

Search Ads 360'ta açık artırma anında teklif verme hakkında

Yalnızca Google Ads kampanyaları için geçerlidir
Search Ads 360 teklif stratejisinin Floodlight dönüşümlerini veya Google Ads dönüşüm izlemeyi kullandığı durumlarda, kampanya performansını artırmak için Google Ads açık artırma anında teklif verme özelliğinden de yararlanabilirsiniz. Açık artırma anında teklif verme, bir Google Ads Akıllı Teklif özelliğidir. Bu özellik, reklamlarınızın yayınlanması için en uygun teklifleri vermek amacıyla içeriğe dayalı birçok sinyali açık artırma anında analiz eder. 

Açık artırma anında teklif verme hakkında Google Ads Yardım Merkezi'nde daha fazla bilgi edinin.

Birlikte işleyiş şekli  

Search Ads 360 teklif stratejisi, anahtar kelime tekliflerini belirlemek ve teklif ayarlamaları yapmak veya önermek için portföyündeki kampanyaların performansını yaklaşık 6 saatte bir analiz eder.

Google Ads açık artırma anında teklif verme stratejisi, reklamlarınızın en iyi konumda gösterilmesi ve performansın en üst düzeye çıkarılması amacıyla her bir anahtar kelime teklifini ayarlamak için cihaz, tarayıcı türü, konum, günün saati, yeniden pazarlama listesi gibi içeriğe dayalı çeşitli sinyalleri gerçek zamanlı olarak analiz eder.

Search Ads 360 teklif stratejilerinin analizlerine, açık artırma anında verilen teklifler de dahil edilir. Böylece teklif stratejisi hedefine ulaşmak için her bir kampanyanın yatırım getirisi (YG) belirlenir.

Açık artırma anında teklif verme özelliği yalnızca Google Ads'de mevcut olduğundan, her iki teklif sisteminin de aynı dönüşüm verilerini kullanmasını sağlamak amacıyla teklif stratejisinin Floodlight dönüşümleri Google Ads ile paylaşılır (izniniz dahilinde). Paylaşılan Floodlight dönüşümleri, Google Ads'de dönüşüm işlemi grubu olarak adlandırılır.

Search Ads 360 teklif stratejisinde açık artırma anında teklif vermek için Floodlight veya Google Ads dönüşümleri kullanılabilir ancak Google Ads ile yalnızca Floodlight dönüşümleri paylaşılır. Google Ads ile otomatik olarak senkronize edildiği için Google Ads dönüşüm işlemlerinin paylaşılmasına gerek yoktur.

Bir Search Ads 360 teklif stratejisinde açık artırma anında teklif vermeyi etkinleştirmenizden yedi gün veya daha uzun süre sonra Google Ads'de bir standart Hedef EBM ya da Hedef ROAS Akıllı Teklif portföy stratejisi oluşturulur ve Search Ads 360 teklif stratejisi tarafından yönetilen her kampanyaya uygulanır. Google Ads standart teklif stratejisi türü, Search Ads 360 teklif stratejisi hedefine göre belirlenir. Başka bir deyişle, Search Ads 360 teklif stratejisinin hedefi dönüşümleri artırmaksa bir Hedef EBM teklif stratejisi oluşturulur. Stratejinin hedefi geliri artırmaksa standart bir Hedef ROAS teklif stratejisi oluşturulur. Alışveriş ve Akıllı Alışveriş kampanyalarında, kampanya düzeyinde bir Google Ads stratejisi oluşturulur ve Search Ads 360 teklif stratejisi tarafından yönetilen tüm kampanyalara uygulanır.

Daha uzun bir dönüşüm süresi, Google Ads'de Hedef EBM veya Hedef ROAS Akıllı Teklif portföy stratejisi oluşturmak için gereken süreyi uzatabilir. Örneğin, dönüşüm süresi 5 günse Google Ads'de teklif stratejisinin oluşturulması 12 güne kadar sürebilir. Bir kampanyanın açık artırma anındaki durumu, Google Ads'de teklif stratejisi oluşturulana kadar "hazırlanıyor" olarak görüntülenir. Reklamveren düzeyinde açık artırma anında teklif vermeye hazırlık hakkında daha fazla bilgi edinin.

Google Ads yönetici hesaplarındaki Floodlight dönüşümleri

Google Ads hesabının Google Ads'deki bir yönetici (MM) hesabına bağlı olması ve Floodlight dönüşümlerinin yönetici tarafından kabul edilmesi durumunda, dönüşüm işlemi grubu yönetici hesabına eklenir.

Floodlight dönüşümlerini paylaşma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Google Ads açık artırma anında teklif verme özelliğinin Floodlight dönüşümleriyle birlikte kullanılmasıyla ilgili şartlar ve notlar

Bu bölümde, Google Ads açık artırma anında teklif verme özelliğini Floodlight dönüşümleriyle birlikte kullanabilmek için belirlenen şartlar ve Floodlight'ın Google Ads dönüşüm izlemeyle nasıl birleştirileceği açıklanmaktadır.

Şartlar

 • Bir Search Ads 360 teklif stratejisi için açık artırma anında teklif verme özelliğini etkinleştirerek teklif stratejisinin Floodlight dönüşümlerini, dönüşüm işlemi grubu olarak Google Ads ile paylaşabilirsiniz. Floodlight dönüşümlerini paylaşmayı kabul ederseniz reklamverenin tüm Google Ads kampanyaları, dönüşümleri varsayılan olarak alır. "Tüm dönüşümler" metriğini temel alan (ör. "Tüm dönüşümler", "Tüm dönüşüm değeri") sütunlarda, Google Ads'deki hangi kampanyaların paylaşılan Floodlight dönüşümlerini alıp raporlayabileceğini seçemezsiniz.
  Google Ads hesabınız, Google Ads'deki bir veya birkaç yönetici hesabına bağlıysa Floodlight dönüşümlerinin her yönetici hesabı tarafından kabul edilmesi gerekir. Daha fazla bilgi

   

  Floodlight dönüşümlerinin paylaşılması için Google Ads'de otomatik etiketlemenin etkinleştirilmesi gerekir. Google Ads Yardım Merkezi'nden otomatik etiketleme hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
 • Kampanyadaki tüm öğeler, açık artırma anında teklif verme özelliğini kullanan aynı Search Ads 360 teklif stratejisine dahil edilmelidir. Diğer bir deyişle kampanyadaki reklam grupları ve teklif verilebilir öğeler, açık artırma anında teklif verme stratejisini kampanyadan devralmalıdır. Kampanya açık artırma anında teklif verme stratejisine dahil edilmiş olsa bile, teklif stratejisini devralmayan öğelerin açık artırma anında teklif verme özelliği etkinleştirilmez.

 • Web sitenizdeki aynı dönüşümleri izleyin. Search Ads 360 teklif stratejisi ve Google Ads açık artırma anında teklif verme stratejisinin, optimizasyonun sağladığı dönüşümleri ortak kullanabilmesi için web sitenize Floodlight dönüşüm etiketleri eklenmelidir. Örneğin, Search Ads 360 teklif stratejisi, dönüşüm kaynağı olarak web sitenizdeki "Floodlight etkinliği - Marka" + "Floodlight etkinliği - Ürün" etiketlerini kullanıyorsa Google Ads'in standart açık artırma anında teklif verme teklif stratejisi de aynı dönüşümleri kullanır.

 • Dönüşüm kaynağı olarak yalnızca Floodlight ve bazı Google Ads dönüşüm izleme özellikleri kullanılabilir. Açık artırma anında teklif verme özelliğine sahip bir Search Ads 360 teklif stratejisi, dönüşüm kaynağı olarak Floodlight dönüşümlerini, Google Ads dönüşüm izlemeyi veya formül sütununu kullanabilir.
  Formül sütunu, Google Ads dönüşüm izleme ağırlıklı olmadığı sürece 2 dönüşüm türünü birleştirebilir. Floodlight dönüşümlerine ağırlık verilebilir veya Floodlight dönüşümleri hesaba çarpılarak katılabilir. 

  Örnekler

  Açık artırma anında teklif verme özelliği etkinken dönüşüm kaynağı olarak kullanılabilen formül sütunları:

  • Floodlight_conv1 + Floodlight_conv2 + GoogleAds_conv1 + GoogleAds_conv2
  • 5*Floodlight_conv1 + GoogleAds_conv1
  • 5*Floodlight_conv1 + 3*Floodlight_conv2 + GoogleAds_conv1
  • GoogleAds_conv2
   Google Ads dönüşüm izleme özelliğinden başka dönüşüm kaynağı olmayan Search Ads 360 teklif stratejileri, yalnızca Google Ads kampanyalarına uygulanmalıdır.

   

  Google Ads dönüşümüne ağırlık verilmesi nedeniyle, açık artırma anında teklif verme özelliği etkinken dönüşüm kaynağı olarak kullanılamayan formül sütunu:

  5*Floodlight_conv1 + 3*Floodlight_conv2 + 5*GoogleAds_conv1

  Notlar

 • Açık artırma anında teklif verme özelliği ilk olarak yalnızca bir ajans yöneticisi veya reklamveren yöneticisi tarafından etkinleştirilebilir. Bundan sonra, yönetici dışındaki tüm roller bir reklamveren için herhangi bir Search Ads 360 teklif stratejisinde bu özelliği etkinleştirebilir.
 • Desteklenen tüm arama motorlarından gelen kampanyalar teklif stratejisine dahil edilse de açık artırma anında teklif verme özelliği, yalnızca teklif stratejisinin uygulandığı Google Ads kampanyaları için geçerlidir. Ancak teklif stratejisi, tüm kampanyalardaki teklifleri ayarlamak ve teklif ayarlamalarını belirlemek amacıyla diğer dönüşüm kaynaklarının performans geçmişinden yararlanmaya devam eder.
 • Seçilen tüm kampanyalarda, teklifleri ve teklif ayarlamalarını Search Ads 360 teklif stratejisi belirler. Açık artırma anında teklif verme özelliği etkinse Search Ads 360 teklif stratejisi, teklif stratejisinin uygulandığı tüm kampanyalar için teklifleri ve arama motoru tarafından desteklenen teklif ayarlamalarını otomatik olarak belirler. Aşağıdaki onay kutularının varsayılan olarak işaretlenmiş olmasının nedeni, bu öğelerden her birinin açık artırma anında teklif verme özelliği tarafından hesaba katılan bir sinyal olmasıdır.  
   
  Teklifler bölümü
  • Anahtar kelimeler ve diğer teklif verilebilir öğeler
  Teklif ayarlamaları bölümü
  • Cihaz teklif ayarlamaları
  • Yeniden pazarlama hedefi teklif ayarlamaları
  • Konum hedefi teklif ayarlamaları
  Bu ayarları değiştiremezsiniz. 
  Partial image of bid strategy settings with Engine features, Optimization, and Bid adjustments sections shown. All check boxes are selected. The auction-time check box is darker, indicating that the option can be changed. The Keywords and other biddable items, Device bid adjustments, Remarketing target bid adjustments, and location target bid adjustments check boxes are all selected and lighter, indicating that the options can't be changed.
  Search Ads 360 veya Google Ads'de, açık artırma anında verilen tekliflerin ve teklif ayarlamalarının manuel olarak üzerine yazılamayacağını unutmayın. Kullanıcı arayüzünden bir teklif veya teklif ayarlaması girebilirsiniz ancak bu ayar yok sayılır.

Desteklenen ve desteklenmeyen özellikler

Desteklenen ve desteklenmeyen dönüşüm kaynakları

Dönüşüm kaynağı, teklif stratejisinin teklif vermek ve teklif ayarlaması yapmak için analiz ettiği dönüşümleri belirtir.

Dönüşüm türü  Açık artırma anında teklif verme özelliğiyle birlikte destekleniyor mu?
Floodlight (özel Floodlight değişkenleri içerir) Evet

Aşağıdakiler dahil olmak üzere Google Ads dönüşüm izleme özelliği:

 • Web sitesi işlemleri
 • Telefon çağrıları
 • Uygulama yüklemeleri ve uygulama içi işlemler
 • Yerel işlemler (mağaza ziyaretleri)


Çevrimdışı dönüşümler hariç

Evet
Formül sütunları (isterseniz 
Floodlight dönüşümlerini ve ağırlıklı olmayan 
Google Ads dönüşüm izleme özelliğini birlikte kullanabilirsiniz)
Evet
Cihaz hedeflerini belirleyen formül sütunları Hayır
Google Analytics  Hayır

 

Desteklenen Search Ads 360 ve Google Ads ilişkilendirme modelleri

Açık artırma anında teklif verme özelliği, Search Ads 360'ın desteklediği tüm ilişkilendirme modellerinde etkinleştirilebilir. İlişkilendirilen veriler Google Ads ile paylaşılır ve Google Ads'deki "Tüm Dönüşümler" metriğini temel alan sütunlarda rapor edilir.

Google Ads dönüşüm izleme özelliği söz konusu olduğunda, dönüşüm işlemini Google Ads'de oluşturursanız bir ilişkilendirme modeli uygulayabilirsiniz.
 

Kampanya türlerine göre desteklenen ve desteklenmeyen teklif stratejileri

Açık artırma anında teklif verme özelliği, dönüşümleri veya geliri hedefleyen Search Ads 360 teklif stratejilerinde etkinleştirilebilir. Teklif stratejisi, desteklenen tüm kampanya (ve arama motoru) türlerine uygulanabilir. Ancak açık artırma anında teklif vermenin avantajlarından yalnızca Arama Ağı'nı hedefleyen manuel Google Ads kampanyaları yararlanabilir.

 

  Kampanya türü
Google Ads manuel kampanyaları (yalnızca Arama Ağı) Google Ads manuel kampanyaları
(yalnızca Görüntülü Reklam Ağı)
Google Ads
Alışveriş
kampanyaları
Google Ads Akıllı Alışveriş kampanyaları
Açık artırma anında teklif verme
özelliğini kullanan Search Ads 360 teklif stratejisi
 
Dönüşüm

Evet

Hayır Hayır Hayır
Gelir  Evet Hayır Evet Evet
Tıklama sayısı Hayır Hayır Hayır Hayır
Gelişmiş hedefleme  Hayır Hayır Hayır  Hayır
Anahtar kelimenin konumu (reklam konumu) Hayır Hayır Hayır Hayır
Gösterim payı Evet Hayır Hayır Hayır
Bütçe teklif stratejisi

Geçerli değil

Bütçe teklif stratejisi, yalnızca bir bütçe planı içinde oluşturulabilir.

Google Ads Alışveriş ve Akıllı Alışveriş kampanyaları, açık artırma anında teklif verme stratejilerine dahil edilebilir. Daha fazla bilgi için Alışveriş kampanyaları ve açık artırma anında teklif verme hakkında başlıklı makaleyi inceleyin.

Teklif stratejisi sınırlamalarıyla açık artırma anında teklif verme

Açık artırma anında teklif verme özelliğinin bir Search Ads 360 teklif stratejisinde etkinleştirilmesinden yaklaşık 7 gün sonra, belirtilen sınırlamalar (ör. minimum teklif, maksimum teklif ve reklam konumu hedefleri) teklif stratejisi tarafından yönetilen Google Ads kampanyalarına uygulanmaz. Kısıtlamalar, teklif stratejisindeki Google Ads harici tüm kampanyalara uygulanır.

 The Constraints page of the Bid strategy editor, with a $.10 minimum bid and a $5 maximum bid. Under +More constraints, the Select a position constraint option is selected.  The last two options are Top keyword position and Bottom keyword position which are both blank.

Açık artırma anında teklif verme etkinleştirildiğinde "Hedef ve Kısıtlamalar" sayfasında ikinci bir" "Minimum teklif" ve "Maksimum teklif" kısıtlama alanı grubu görünür. Bu ek kısıtlamalar, yalnızca açık artırma anında teklif vermeye ayarlı Google Ads kampanyaları için geçerlidir. İlk "Minimum teklif" ve "Maksimum teklif" kısıtlama grubu, yalnızca açık artırma anında teklif verme özelliği için etkinleştirilmemiş "eski" kampanyalar için geçerlidir.

Eski "Minimum teklif" ve "Maksimum teklif" kısıtlamalarının, belirlenen min./maks. aralığın dışında kalan bir min./maks. teklif ile sonuçlanabileceğini unutmayın. Bu durum, eski teklif kısıtlamalarının, tekliflere herhangi bir değiştirici yerleştirilmeden önce uygulanması nedeniyle gerçekleşebilir. Buna karşın, açık artırma anında teklif verme "Minimum teklif" ve "Maksimum teklif" kısıtlamaları, min./maks. aralığın dışında kalan bir min./maks. teklifle sonuçlanmaz. Bunun nedeni, açık artırma anında teklif verme kısıtlamalarının, tüm değiştiriciler tekliflere yerleştirildikten sonra değerlendirilmesidir.

Açık artırma anında teklif verme özelliğiyle ilgili "Minimum teklif" ve "Maksimum teklif" kısıtlamaları, yalnızca açık artırma anındaki Arama Ağı kampanyaları (Hedef EBM ve Hedef ROAS) için geçerlidir. "Minimum teklif" ve "Maksimum teklif" kısıtlamaları, Alışveriş veya Akıllı Alışveriş kampanyaları için geçerli değildir.

Eski ve açık artırma anındaki "Minimum teklif" ve "Maksimum teklif" kısıtlamaları, birbirinden bağımsızdır. Birbirlerini otomatik olarak doldurmazlar veya etkilemezler.

En iyi performans için açık artırma anında teklif verme özelliğini kullanırken kısıtlama belirlememenizi öneririz.

 

Uyarlanabilir kampanyalar 

Kampanyalara göre uyarlanabilen seçenekler açık artırma anında teklif verme özelliğiyle birlikte kullanılabilir. Ancak açık artırma anında teklif verme özelliği hedef gruplar için teklif vermediğinden, açık artırma anında teklif verme stratejilerine uyarlanabilir Alışveriş kampanyaları eklenmesini önermiyoruz.

 

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü