Ustalanie stawek w czasie aukcji w ramach strategii ustalania stawek w Search Ads 360

Ustalanie stawek w czasie aukcji w Search Ads 360

Dotyczy tylko kampanii Google Ads
Jeśli strategia ustalania stawek Search Ads 360 wykorzystuje konwersje Floodlight lub śledzenie konwersji Google Ads, możesz ją połączyć z ustalaniem stawek w czasie aukcji Google Ads, by zwiększyć skuteczność kampanii. Ustalanie stawek w czasie aukcji to funkcja inteligentnego określania stawek Google Ads, która analizuje kilka sygnałów kontekstowych podczas aukcji, by ustalić stawki w ramach kierowania Twoich reklam. 

Więcej o ustalaniu stawek w czasie aukcji dowiesz się w Centrum pomocy Google Ads.

Jak to działa

Strategia ustalania stawek Search Ads 360 analizuje skuteczność kampanii w swoim portfolio co około sześć godzin, by określić stawki za słowa kluczowe i ustawić lub zalecić dostosowania stawek.

Strategia ustalania stawek w czasie aukcji Google Ads analizuje w czasie rzeczywistym różne sygnały kontekstowe, m.in. urządzenie, typ przeglądarki, lokalizację, porę dnia i listę remarketingową, by określić za każde słowo kluczowe stawkę umożliwiającą wyświetlenie Twoich reklam na najlepszej pozycji i zmaksymalizowanie ich skuteczności.

Strategia ustalania stawek Search Ads 360 uwzględnia w swoich obliczeniach stawki w czasie aukcji, by ustawić docelowy zwrot z inwestycji (ROI) dla każdej kampanii i osiągnąć cel strategii.

Ustalanie stawek w czasie aukcji jest dostępne tylko w Google Ads, więc konwersje Floodlight strategii ustalania stawek są udostępniane Google Ads (za Twoją zgodą), aby umożliwić obu systemom ustalania stawek korzystanie z tych samych danych o konwersjach. W Google Ads udostępniane konwersje Floodlight są określane jako zestaw działań powodujących konwersję.

Mimo że strategia ustalania stawek Search Ads 360 może używać konwersji Floodlight lub konwersji Google Ads do określania stawek w czasie aukcji, tylko konwersje Floodlight są udostępniane usłudze Google Ads.Nie musisz udostępniać działań powodujących konwersję w Google Ads, ponieważ są one automatycznie synchronizowane z Google Ads.

W ciągu co najmniej siedmiu dni po włączeniu ustalania stawek w czasie aukcji w strategii ustalania stawek Search Ads 360 w Google Ads tworzona jest standardowa strategia portfolio inteligentnego określania stawek na podstawie docelowego CPA lub docelowego ROAS dla każdej kampanii zarządzanej przez tę strategię ustalania stawek Search Ads 360. Rodzaj standardowej strategii ustalania stawek Google Ads jest określany przez cel strategii ustalania stawek Search Ads 360. Oznacza to, że strategia określania docelowych stawek CPA jest tworzona, jeśli celem strategii ustalania stawek Search Ads 360 jest maksymalizacja liczby konwersji.Jeśli celem są przychody, tworzona jest standardowa strategia ustalania docelowych stawek ROAS.

Dłuższe opóźnienie konwersji może zwiększyć liczbę dni potrzebnych do utworzenia strategii portfolio inteligentnego określania stawek na podstawie docelowego CPA lub docelowego ROAS w Google Ads.Jeśli opóźnienie konwersji wynosi np. pięć dni, utworzenie strategii ustalania stawek w Google Ads może potrwać do 12 dni. Do momentu utworzenia strategii ustalania stawek w Google Ads stan kampanii w czasie aukcji ma wartość „Nauka”.

Konwersje Floodlight na kontach menedżera Google Ads

Jeśli konto Google Ads jest połączone z kontem menedżera (MCK) w Google Ads, zestaw działań powodujących konwersję jest uwzględniany na koncie menedżera po zaakceptowaniu konwersji Floodlight przez administratora.

Więcej informacji o udostępnianiu konwersji Floodlight.

Wymagania i uwagi dotyczące ustalania stawek w czasie aukcji w Google Ads z wykorzystaniem konwersji Floodlight

Z tej sekcji dowiesz się, jakie są wymagania dotyczące funkcji ustalania stawek w czasie aukcji w Google Ads z wykorzystaniem konwersji Floodlight oraz jak połączyć śledzenie konwersji Floodlight i Google Ads.

Wymagania

 • Włącz ustalanie stawek w czasie aukcji w strategii ustalania stawek Search Ads 360, by udostępniać konwersje Floodlight usłudze Google Ads jako zestaw działań powodujących konwersję. Jeśli zgodzisz się na udostępnianie konwersji Floodlight, wszystkie kampanie Google Ads na koncie reklamodawcy będą domyślnie otrzymywać dane o tych konwersjach. Nie możesz wybrać, które kampanie w Google Ads będą otrzymywać i raportować informacje o udostępnionych konwersjach Floodlight w kolumnach „Wszystkie konwersje” (Wszystkie konwersje, Wartość wszystkich konwersji itd.).
  Jeśli Twoje konto Google Ads jest połączone z co najmniej jednym kontem menedżera w Google Ads, każde konto menedżera musi zaakceptować konwersje Floodlight. Więcej informacji

   

  Aby udostępniać konwersje Floodlight, musisz włączyć automatyczne tagowanie w Google Ads. Więcej informacji o automatycznym tagowaniu znajdziesz w Pomocy Google Ads.
 • Wszystkie elementy w kampanii są objęte tą samą strategią Search Ads 360 z ustalaniem stawek w czasie aukcji. Oznacza to, że grupy reklam i elementy z możliwością określenia stawki w kampanii powinny dziedziczyć strategię ustalania stawek w czasie aukcji z kampanii. Elementy, które nie dziedziczą strategii ustalania stawek, nie będą mieć włączonego ustalania stawek w czasie aukcji nawet wtedy, gdy kampania jest uwzględniona w strategii takiego ustalania stawek.

  W kolumnie Strategia ustalania stawek możesz sprawdzić, czy grupy reklam i elementy z możliwością określenia stawki dziedziczą strategię ustalania stawek z kampanii.Ikona  wskazuje, że strategia jest dziedziczona z wyższego poziomu (np. taka ikona pojawia się przy słowie kluczowym, jeśli dziedziczy ono strategię z grupy reklam).

 • Śledź te same konwersje w witrynie. Tagi konwersji Floodlight należy dodać do witryny, aby strategia ustalania stawek Search Ads 360 i strategia ustalania stawek w czasie aukcji Google Ads mogły optymalizować stawki na podstawie tego samego zestawu konwersji. Jeśli np. strategia ustalania stawek Search Ads 360 używa jako źródła konwersji tagów „Marka aktywności Floodlight” + „Produkt aktywności Floodlight” z Twojej witryny, standardowa strategia ustalania stawek Google Ads będzie korzystać z tych samych konwersji.

 • Jako źródła konwersji dostępne są tylko Floodlight i niektóre funkcje śledzenia konwersji Google Ads. Jako źródła konwersji strategia Search Ads 360 z ustalaniem stawek w czasie aukcji może używać konwersji Floodlight, śledzenia konwersji Google Ads lub kolumny z formułą.
  Kolumna z formułą może łączyć dwa typy konwersji, o ile śledzenie konwersji Google Ads nie jest ważone. Konwersje Floodlight mogą być ważone (czyli mnożone).

  Przykłady

  Kolumny z formułą, które mogą służyć jako źródło konwersji przy ustalaniu stawek w czasie aukcji:

  • Floodlight_conv1 + Floodlight_conv2 + GoogleAds_conv1 + GoogleAds_conv2
  • 5 * Floodlight_conv1 + GoogleAds_conv1
  • 5 * Floodlight_conv1 + 3 * Floodlight_conv2 + GoogleAds_conv1
  • GoogleAds_conv2
   Strategia ustalania stawek Search Ads 360, która jako źródło konwersji wykorzystuje wyłącznie śledzenie konwersji Google Ads, powinna być stosowana tylko w kampaniach Google Ads.

   

  Kolumna z formułą, której nie można używać jako źródła konwersji przy ustalaniu stawek w czasie aukcji, ponieważ konwersja Google Ads jest ważona:

  5 * Floodlight_conv1 + 3 * Floodlight_conv2 + 5 * GoogleAds_conv1

  Uwagi

 • Tylko menedżer agencji lub reklamodawcy może po raz pierwszy włączyć ustalanie stawek w czasie aukcji. Później każdy użytkownik niebędący administratorem może włączyć tę funkcję w dowolnej strategii ustalania stawek Search Ads 360 reklamodawcy.
 • Ustalanie stawek w czasie aukcji ma zastosowanie tylko do kampanii Google Ads w strategii ustalania stawek, mimo że są w niej uwzględniane kampanie ze wszystkich obsługiwanych wyszukiwarek.Strategia będzie nadal korzystać z historii skuteczności źródła konwersji do ustalania stawek i dostosowań stawek we wszystkich kampaniach.
 • Strategia ustalania stawek Search Ads 360 ustawia stawki i dostosowania stawek we wszystkich wybranych kampaniach. Jeśli włączysz opcję ustalania stawek w czasie aukcji, strategia ustalania stawek Search Ads 360 automatycznie ustala stawki i dostosowania stawek obsługiwane przez wyszukiwarkę we wszystkich kampaniach objętych tą strategią.Poniższe pola wyboru są domyślnie zaznaczone, ponieważ każdy element jest sygnałem uwzględnianym przy ustalaniu stawek w czasie aukcji.  
   
  Sekcja Stawki
  • Słowa kluczowe i inne elementy z możliwością określenia stawki
  Sekcja Dostosowania stawek
  • Dostosowania stawek według urządzenia
  • Dostosowania stawek celów remarketingowych
  • Dostosowania stawek lokalizacji docelowych
  Nie możesz zmienić tych ustawień.
  Partial image of bid strategy settings with Engine features, Optimization, and Bid adjustments sections shown. All check boxes are selected. The auction-time check box is darker, indicating that the option can be changed. The Keywords and other biddable items, Device bid adjustments, Remarketing target bid adjustments, and location target bid adjustments check boxes are all selected and lighter, indicating that the options can
  Stawek w czasie aukcji i dostosowań stawek nie można zastępować ręcznie w Search Ads 360 ani w Google Ads. Możesz wpisać w interfejsie stawkę lub dostosowanie stawek, ale to ustawienie jest ignorowane.

Funkcje obsługiwane i nieobsługiwane

Obsługiwane i nieobsługiwane źródła konwersji

Źródło konwersji określa konwersje, które strategia ustalania stawek analizuje przy ustalaniu stawek i dostosowań stawek.

Typ konwersji Obsługiwany przez ustalanie stawek w czasie aukcji
Floodlight (w tym niestandardowe zmienne Floodlight) Tak

Śledzenie konwersji w Google Ads, w tym:

 • Wizyty w witrynie
 • Połączenia telefoniczne
 • Instalacje aplikacji i działania w aplikacji
 • Działania lokalne (wizyty w sklepie stacjonarnym)


Konwersje offline wykluczone

Tak
Kolumny z formułą (opcjonalne połączenie
konwersji Floodlight i nieważonegośledzenia konwersji Google Ads)
Tak
Kolumny z formułą, które konfigurują wartości docelowe według urządzenia Nie
Google Analytics Nie

 

Obsługiwane modele atrybucji w Search Ads 360 i Google Ads

Ustalanie stawek w czasie aukcji można włączyć we wszystkich modelach atrybucji obsługiwanych w Search Ads 360. Przypisane dane są udostępniane usłudze Google Ads i raportowane w niej w kolumnach „Wszystkie konwersje”.

 

Obsługiwane i nieobsługiwane strategie ustalania stawek w różnych typach kampanii

Ustalanie stawek w czasie aukcji można włączyć w strategii ustalania stawek Search Ads 360, która obejmuje kierowanie na konwersje lub przychody. Ta strategia może być stosowana do wszystkich obsługiwanych typów kampanii (i wyszukiwarek), ale ustalanie stawek w czasie aukcji będzie korzystne tylko w przypadku zarządzanych ręcznie kampanii Google Ads kierowanych na sieć wyszukiwania.

 

  Typ kampanii
Kampanie ręczne Google Ads (tylko w sieci wyszukiwania) Kampanie ręczne Google Ads
(tylko w sieci reklamowej)
Kampanie
produktoweGoogle Ads
Inteligentne kampanie produktowe Google Ads
Typ strategii ustalania stawek w Search Ads 360
z ustalaniem stawek w czasie aukcji
 
Konwersje

Tak

Nie Nie Nie
Przychody Tak Nie Nie Nie
Liczba kliknięć Nie Nie Nie Nie
Kierowanie zaawansowane Nie Nie Nie Nie
Pozycja słowa kluczowego (pozycja reklamy) Nie Nie Nie Nie
Udział w wyświetleniach Tak Nie Nie Nie
Strategia ustalania stawek pod kątem budżetu

Nie dotyczy

Strategię ustalania stawek pod kątem budżetu można utworzyć tylko w planie budżetu.

Uwzględnianie tylko kampanii produktowych kierowanych na ROAS

Zalecamy, by kampanię produktową uwzględniać w strategii ustalania stawek w czasie aukcji tylko wtedy, gdy celem kampanii jest Docelowy ROAS.Kampanie produktowe w strategiach ustalania stawek pod kątem budżetu i pod kątem CPA są niezgodne z ustalaniem stawek w czasie aukcji. Dlatego w tego typu kampaniach produktowych będzie nadal stosowane ustalanie stawek w ciągu dnia.
 
Inne rodzaje kampanii, które są uwzględnione w jednej z niezgodnych strategii ustalania stawek wymienionych powyżej, będą korzystać z ustalania stawek w ciągu dnia.

Ustalanie stawek w czasie aukcji w przypadku ograniczeń strategii ustalania stawek

Po około siedmiu dniach od włączenia ustalania stawek w czasie aukcji w strategii ustalania stawek Search Ads 360 określone ograniczenia, takie jak minimalna stawkamaksymalna stawka oraz docelowe pozycje reklamy, przestają mieć zastosowanie do kampanii Google Ads zarządzanych przez strategię ustalania stawek. Ograniczenia obowiązują w kampaniach innych niż kampanie Google Ads objęte strategią ustalania stawek.

The Constraints page of the Bid strategy editor, with a $.10 minimum bid and a $5 maximum bid. Under +More constraints, the Select a position constraint option is selected.  The last two options are Top keyword position and Bottom keyword position which are both blank.

 

 

Kampanie adaptacyjne

Opcje adaptacyjne kampanii są obsługiwane przy ustalaniu stawek w czasie aukcji. Jednak taki rodzaj ustalania stawek nie wyznacza stawek pod kątem grup docelowych, więc nie zalecamy dodawania adaptacyjnych kampanii produktowych do strategii ustalania stawek w czasie aukcji.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?