Bütçe teklif stratejileriyle bütçe yönetimi

Bütçeler ve harcama hakkında rapor oluşturma

Bütçe yönetiminde bütçe ilerleme hızını görüntüleme

Bütçe yönetimindeki raporlar, bir reklamverendeki tüm bütçe grupları ile ilgili bütçe ilerleme hızı grafiğini ve performans metriklerini içerir. Böylece, harcamayı ayarlamayla ilgili fırsatları arayabilirsiniz. Yüksek bir düzeyde, bütçe gruplarınızın ve planlarınızın nasıl performans gösterdiğini ve harcamanın planlanan şekilde ilerleyip ilerlemediğini görebilirsiniz. Ardından, her bir bütçe grubundaki ve planlar içindeki harcamayı görüntülemek için verilerin ayrıntısına inebilirsiniz. 

Budget group graph for Oct 2, 2017 to Dec 31, 2017

Bütçe yönetimi raporu, manuel olarak yönetilen harcama ve bütçe teklif stratejileri tarafından otomatik olarak yönetilen harcama için aşağıdaki bileşenleri içerir.

 • Grafik, bütçe gruplarındaki tüm kampanyaların gerçek, tahmini ve hedef harcamasını gösterir. Bu veriler, bütçe planları gruplara uygulanmamış olsa bile gösterilir.
 • Grafiğin altındaki tutarlar, tüm bütçe planlarının toplamlarıdır:
  • Bugüne kadar olan harcama hedefi, geçerli tarihe kadar planlarda ayrılan harcama tutarıdır.
  • Planlardaki gerçek harcama, seçilen tarih aralığı boyunca bütçe planlarında harcanan gerçek tutardır.
  • Bu dönemki harcama hedefi, seçilen bir tarih aralığı için bütçe planlarında ayrılan tutardır.
  • Planlardaki tahmini harcama, seçilen tarih aralığı için bütçe planlarında harcanacağı tahmin edilen toplam tutardır.
 • Her bütçe grubuyla ilgili metrikleri gösteren bir raporlama tablosu. Bu tablodaki metrikler bütçe grubundaki kampanyalardan toplanır. 

Bütçe gruplarında oluşturulmuş tüm bütçe planlarını da görüntüleyebilirsiniz.

 

Bütçe grupları ve planlarında yapılan değişiklikleri "Değişiklik geçmişi"nde görüntüleme

Bütçe grubu oluşturma ve kampanya ekleme veya bütçe planlarını kaldırma gibi bütçe grupları ve planlarıyla ilgili değişiklikler değişiklik geçmişi raporlarına kaydedilir.
 
Bütçe grupları ve planlarında yapılan değişiklikleri görüntülemek için değişiklik geçmişi raporunu filtreleyerek raporun, yalnızca bütçe grubu ve bütçe planı varlıklarını veya aşağıdaki değişiklik türlerini içermesini sağlayın:
 • Bir kullanıcı tarafından veya toplu e-tablo yüklemesi yoluyla bütçe grubuna eklenen ya da bütçe grubundan kaldırılan kampanyalar.
 • Kullanıcı tarafından değiştirilen bütçe grubu adı.
 • Bütçe değişiklikleri. Bütçe yönetimi tarafından "Bütçe artırıldı" veya "Bütçe azaldı" olarak gösterilir.
 • Tekliflerde yapılan bütçe teklif stratejisi değişiklikleri. Teklif optimizasyon sistemi tarafından "Teklif düştü" veya "Teklif yükseldi" olarak gösterilir.
 • Teklif ayarlaması değişikliği. Teklif optimizasyon sistemi tarafından "Teklif değiştirici eklendi", "Teklif değiştirici kaldırıldı", "Teklif değiştirici düştü" ve "Teklif değiştirici arttı" olarak gösterilir.

Tüm bütçe gruplarıyla ilgili rapor oluşturma

 1. Bir reklamverene gidin.
  Reklamverene gitme adımları
  1. Gezinme seçeneklerini görüntülemek için gezinme çubuğunu tıklayın.

  2. Ajans listesinde, reklamvereni içeren ajansı tıklayın. Bir ajansı ada göre arayabilir veya listeye göz atabilirsiniz.

  3. Reklamveren listesinde, reklamvereni tıklayın.

  4. Uygula'yı tıklayın veya Enter tuşuna basın.

  Search Ads 360'ta, reklamverenin tüm arama motoru hesaplarıyla ilgili veriler içeren reklamveren sayfası görüntülenir.

 2. Bir zaman aralığı seçin.

 3. Sol gezinme panelinde Bütçe yönetimi'ni tıklayın.
 4. Bütçe grupları sekmesini tıklayın.
  Varsayılan olarak grafik, son 30 güne ait tüm bütçe grupları için toplu harcama tutarını gösterir.
  Tablo, her bütçe grubuyla ilgili metrikleri listeler.
 5. İsteğe bağlı. Search Ads 360'ın sağ üst köşesinde bir tarih aralığı seçin
  Bütçe raporunun kapsamını yalnızca etkin planların metriklerini içerecek şekilde ayarlayabilirsiniz:
  1. Tarih seçicide, zaman aralığının yanındaki oku Aşağı Ok tıklayın.
  2. "Zaman aralığı" altında, oku Aşağı Ok tıklayarak zaman aralığı seçeneklerini görüntüleyin. 
  3. Listenin en altına gidin ve ardından Tüm aktif planlar'ı seçin.
 6. Verileri görüntüleme ve raporu yapılandırma seçenekleri:
  • Belirli bir tarihteki gerçek, tahmini ve hedef harcamayı karşılaştırmak için fareyle grafiğin üzerine gelin. 
   Gerçek harcama, yalnızca geçmiş tarihler için gösterilir.
   Tahmini harcama, yalnızca gelecekteki tarihler için gösterilir.
  • Diğer simgesini  tıklayın. Harcamayı tarih aralığına göre segmentlere ayrılmış şekilde görüntülemek için Kümülatif tutarları göster onay kutusunun işaretini kaldırın.
   Bağımsız tarih segmentlerinin uzunluğu, görüntülemekte olduğunuz tarih aralığına bağlıdır. Örneğin, seçilen zaman aralığı bir haftaysa tarih segmentleri bir gün olacaktır. 
  • Raporu cihaza veya tarihlere göre filtreleyinsegmentlere ayırın ve rapora sütunlar ekleyin.
  • Raporu çevrimdışı görüntüleme için indirin.

Bütçe grubu hakkında rapor oluşturma

Bir bütçe grubunun performansı, bütçe grubunun "Genel Bakış" sekmesindeki birkaç farklı kartta gösterilir. Bütçe planlarında salt raporlama amaçlı hedefler seçtiyseniz rapor diğer kartları da içerir.

Her kartta, gerçek veya tahmini harcama ve gelir grafiği ile hedef harcama ve geliri içeren 2 grafiğin yanı sıra manuel ve otomatik harcamanın gerçek, tahmini ve hedef değerlerini karşılaştırmanıza olanak tanıyan bir toplamlar tablosu bulunur.

"Hedef harcama" "grafiği

Grafik 1:

Kartın üst kısmında, bütçe grubunun hedef harcamasıyla göreceli gerçek veya tahmini harcamayı gösteren bir grafik bulunur. Grafik, gerçek veya tahmini harcamanın, hedef harcamadan fazla, eşit veya az olup olmadığını belirtir.

 

Grafik 2:

"Hedef harcama" grafiği; hedef, tahmini ve gerçek harcamayı grafikle göstermesi açısından tüm bütçe gruplarıyla ilgili grafiğe benzer. 

Tablo:

Tablodaki tutarlar, bütçe grubundaki kampanyalarda yer alan harcamaları özetler:

 • Bugüne kadar olan harcama hedefi, geçerli tarihe kadar planlarda ayrılan harcama tutarıdır.
 • Planlardaki gerçek harcama, seçilen tarih aralığı boyunca bütçe planlarında harcanan gerçek tutardır.
 • Bu dönemki harcama hedefi, seçilen bir tarih aralığı için bütçe planlarında ayrılan tutardır.
 • Planlardaki tahmini harcama, seçilen tarih aralığı için bütçe planlarında harcanacağı tahmin edilen toplam tutardır.

 

"Dönüşüm hedefi" "grafiği

"Dönüşüm hedefi" grafiği, seçilen dönüşüm hedefinin performansını görselleştirir. Varsayılan olarak grafik, seçilen tarih aralığındaki kümülatif tıklama, dönüşüm sayısı veya geliri gösterir.

Grafik 1:

Grafiğin üst kısmında, hedef verimlilik metriğiyle göreceli gerçek veya tahmini performans (ROAS, ERS, TBM, EBM) metriğinin grafiği bulunur. 

Grafik 2:

Alttaki grafik, hedefle göreceli gerçek veya tahmini dönüşüm sayısını, geliri veya tıklama sayısını gösterir.

Tablo:

Tablodaki tutarlar bütçe grubundaki kampanyalarda elde edilen geliri veya toplam dönüşüm ya da tıklama sayısını özetler:

 • Bugüne kadar olan hedef, geçerli tarihe kadar planlarda gerçekleştirilen toplam hedeftir.
 • Planlardaki gerçek hedef, seçilen tarih aralığında bütçe planlarında gerçekleştirilen gerçek hedeftir.
 • Bu dönemdeki hedef, seçilen bir tarih aralığı için bütçe planlarında belirtilen, istenen hedeftir.
 • Planlardaki tahmini hedef, seçilen tarih aralığı için bütçe planlarında öngörülen toplam hedeftir.

 

Bütçe grubu raporu görüntüleme

 1. Bir reklamverene gidin.
  Reklamverene gitme adımları
  1. Gezinme seçeneklerini görüntülemek için gezinme çubuğunu tıklayın.

  2. Ajans listesinde, reklamvereni içeren ajansı tıklayın. Bir ajansı ada göre arayabilir veya listeye göz atabilirsiniz.

  3. Reklamveren listesinde, reklamvereni tıklayın.

  4. Uygula'yı tıklayın veya Enter tuşuna basın.

  Search Ads 360'ta, reklamverenin tüm arama motoru hesaplarıyla ilgili veriler içeren reklamveren sayfası görüntülenir.

 2. Sol gezinme panelinde Bütçe yönetimi'ni tıklayın.
 3. İsteğe bağlı. Search Ads 360'ın sağ üst köşesinde bir tarih aralığı seçin
  Bütçe raporunun kapsamını yalnızca etkin planların metriklerini içerecek şekilde ayarlayabilirsiniz:
  1. Tarih seçicide, tarih aralığının yanındaki oku Aşağı Ok tıklayın.
  2. "Zaman aralığı" altında, oku Aşağı Ok tıklayarak zaman aralığı seçeneklerini görüntüleyin. 
  3. Listenin en altına gidin ve ardından Tüm aktif planlar'ı seçin.
 4. Bütçe grupları sekmesini tıklayın.
  İstediğiniz bütçe grubunu bulmak için listeyi filtreleyebilirsiniz.
 5. Bir bütçe grubunu tıklayın. 
  "Genel Bakış" sekmesi, hedef harcama, dönüşüm hedefi ve bütçe planlarında seçilen yalnızca raporlama amaçlı tüm hedeflerin grafiklerini görüntüler. 
 6. İsteğe bağlı. Her bir grafikte diğer simgesini  tıklayın ve ardından harcamayı tarih aralığına göre segmentlere ayrılmış şekilde görüntülemek için Kümülatif tutarları göster onay işaretini kaldırın.
 7. İsteğe bağlı. Gruptaki tüm bütçe planlarının metriklerini görüntülemek için Bütçe planları sekmesini tıklayın.

Bütçe planları ve kampanyalar için bildirilen metriklerde bir fark mı dikkatinizi çekti?

Bütçe planları ve kampanyalar için bildirilen metriklerdeki farklılıklar, dönüşüm sürelerinin ve seçilen zaman aralığının sonucu olabilir. Dönüşüm süresi, bir tıklamanın ve tıklamayla ilişkilendirilen dönüşümün farklı günlerde gerçekleşmesinden kaynaklanır. Metrikler, yalnızca bir dönüşüm gerçekleştiğinde bütçe planları (ve bütçe grupları) ile ilişkilendirilir, ancak seçili zaman aralığına dayalı olarak raporlanır. Daha fazla bilgi.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?