Kolumna Typ grupy reklam

Określa, czy grupa reklam w kampanii Google Ads jest standardowa czy dynamiczna. W przypadku kont innych niż Google Ads lub jeśli konto nie było ostatnio synchronizowane, może też zawierać myślniki (---).

Kolumna „Typ grupy reklam” jest niedostępna po zawężeniu zakresu raportu do takich kont jak Microsoft Advertising, Baidu czy Yahoo! Japan.

Wyświetlanie tej kolumny w raporcie

 1. Wejdź na konto Google Ads.
  Przechodzenie do konta wyszukiwarki
  1. panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Wszystkie konta.
   Co, jeśli nie widać lewego panelu nawigacyjnego?

  2. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  3. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  4. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę zawierającego konto wyszukiwarki.

  5. Na liście Konto kliknij konto wyszukiwarki.

  6. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę konta wyszukiwarki.

 2. Kliknij kartę Grupy reklam.
 3. Kolumna jest uwzględniana w raporcie domyślnie.

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?