Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Używanie danych biznesowych do zarządzania kampaniami

Tworzenie planu asortymentu i szablonu firmowych baz danych

Możesz skorzystać z planu asortymentu i szablonu firmowych baz danych, aby skopiować dane z pliku danych o asortymencie do tabeli firmowych baz danych.  

Plan asortymentu określa plik danych o asortymencie i opcjonalnie wykorzystuje filtry, by skupić się na konkretnych typach elementów w tym pliku. Plan może zawierać szablony generowania kampanii lub szablony kopiowania danych o asortymencie do tabeli danych biznesowych. 

Każdy plan asortymentu, który zawiera szablony danych biznesowych, określa jedną tabelę danych biznesowych, do której szablony kopiują dane. Jeśli utworzysz wiele szablonów danych biznesowych, które wymagają tych samych odfiltrowanych danych i kopiują dane do tej samej tabeli danych biznesowych, możesz utworzyć wszystkie szablony w tym samym planie.

Na podstawie szablonu danych biznesowych określone informacje z pliku danych o asortymencie są kopiowane do co najmniej jednej kolumny w tabeli danych biznesowych. Jeden prosty szablon pozwala na kopiowanie jednego atrybutu asortymentowego bezpośrednio z pliku danych o asortymencie do jednej kolumny w tabeli. Bardziej złożone szablony zawierają formuły, które łączą dane z wielu atrybutów i mogą je zmienić, zanim skopiują je do tabeli danych biznesowych.

Zanim zaczniesz

W razie potrzeby:
 1. Utwórz plik danych o asortymencie w Google Merchant Center i połącz konto Google Merchant Center z reklamodawcą Search Ads 360.
 2. Utwórz tabelę firmowych baz danychdodaj kolumnę, w której znajdą się dane z pliku danych o asortymencie. Upewnij się, że typ danych w nowej kolumnie odpowiada typowi danych, które chcesz skopiować z pliku danych o asortymencie.

Tworzenie planu asortymentu

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.
  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Zarządzanie asortymentem.
 3. Kliknij kartę Plany asortymentu.
 4. Kliknij przycisk + Nowe nad tabelą podsumowania skuteczności.
 5. Wpisz nazwę planu.
  Aby łatwo odróżniać ten plan od innych, uwzględnij w jego nazwie tekst „Firmowe bazy danych”.Nazwa planu jest widoczna w raportach Search Ads 360.
 6. W sekcji Cel zaznacz Aktualizowanie tabel danych biznesowych, a potem wybierz tabelę firmowych baz danych.
  Edytor „Plan asortymentu” zawiera listę wszystkich tabel firmowych baz danych utworzonych we właściwościach reklamodawcy.
 7. Na liście Konto asortymentowe wybierz plik danych o asortymencie zawierający dane, które chcesz skopiować do tabeli firmowych baz danych.
  Ta lista obejmuje wszystkie konta asortymentowe połączone z reklamodawcą w Search Ads 360.

  Domyślnie plan zawiera wszystkie produkty z wybranego pliku danych o asortymencie.

 8. Aby ograniczyć listę pozycji asortymentu w planie, skorzystaj z atrybutów w pliku danych o asortymencie, by utworzyć filtr. Każdy taki atrybut opisuje jakiś aspekt produktu, np. jego kategorię czy nazwę marki. Plan będzie obejmować tylko pozycje asortymentu pasujące do filtra:
  1. Na liście Atrybut lub dane wybierz atrybut z pliku danych o asortymencie.
   Ta lista zawiera wszystkie wybrane atrybuty produktów zdefiniowane w pliku danych o asortymencie.
  2. Wybierz operator, np. Równa się lub Rozpoczyna się od.
  3. Podaj wartość. Funkcja dopasowania nie rozróżnia wielkości liter. Oznacza to, że wartość Obuwie pasuje do filtra obuwie.

   Przykładowo do filtra Poziom kategorii 2 Równa się Obuwie pasują wszystkie produkty z pliku danych o asortymencie, których atrybut Kategoria produktów Google zawiera na poziomie 2 słowo Obuwie, np.:
   Odzież i dodatki > Obuwie > Obuwie turystyczne > Obuwie trekkingowe
   oraz
   Odzież i dodatki > Obuwie > Obuwie turystyczne > Trampki

  4. Możesz określić dodatkowe atrybuty. Plan będzie obejmować tylko produkty pasujące do wszystkich atrybutów:

   Jeśli na przykład do filtra z poprzedniego kroku dodasz atrybut Cena Większe niż 50 USD, plan obejmie tylko buty, które kosztują ponad 50 USD.

  5. Aby usunąć atrybut, kliknij X na końcu jego wiersza.

 9. Kliknij przycisk Podgląd, by zobaczyć listę produktów pasujących do filtra.
 10. Po wybraniu produktów kliknij Zapisz.

Nowy plan asortymentu pojawi się w tabeli raportowania Plany asortymentu. Search Ads 360 automatycznie go wstrzyma, tak by nie stosował on tworzonych szablonów, dopóki wszystko nie będzie gotowe.

Tworzenie szablonu firmowych baz danych

Proces tworzenia szablonu firmowych baz danych przebiega w ten sposób (szczegóły znajdziesz poniżej):

 1. Rozpocznij tworzenie szablonu firmowych baz danych i opcjonalnie zastosuj filtry, aby wybrać określone typy pozycji asortymentu, z których ten szablon będzie mógł kopiować dane.
 2. Określ klucz dopasowania, kolumnę docelową i dane, które chcesz do niej kopiować. Klucz definiuje pozycje asortymentu, z których szablon ma kopiować dane, oraz wiersz danych biznesowych, w którym te dane mają się znaleźć. Po dopasowaniu pozycji asortymentu do wiersza firmowych baz danych musisz określić dane do skopiowania i kolumny, do których chcesz je skopiować.
 3. Wyświetl podgląd niektórych wierszy w tabeli firmowych baz danych, które wypełnią się danymi z pliku danych o asortymencie.

1.Rozpocznij tworzenie szablonu firmowych baz danych i określ opcjonalne filtry

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.
  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Zarządzanie asortymentem.
 3. Kliknij kartę Plany asortymentu. W tabeli raportowania kliknij nazwę planu asortymentu.
  Upewnij się, że kolumna Cel w klikniętym planie asortymentu zawiera Pliki danych biznesowych. Tylko plany asortymentu utworzone na potrzeby plików firmowych baz danych mogą zawierać szablony firmowych baz danych.
 4. Kliknij Nowe ▼ i wybierz Szablon wiersza tabeli danych biznesowych.
 5. Wpisz nazwę szablonu. Pojawi się ona w tabeli raportowania planu asortymentu.
 6. Opcjonalnie zastosuj filtr, aby wybrać określone typy elementów, z których szablon firmowych baz danych może kopiować dane. Możesz np. użyć filtra, który pozwala kopiować z pliku danych tylko informacje dotyczące „mokasynów” lub innych rodzajów butów.

  Aby zastosować filtr:
  1. W sekcji „Filtry pliku danych” kliknij + Atrybut lub dane i wybierz atrybut z pliku danych o asortymencie.
   Lista zawiera wszystkie atrybuty asortymentowe zdefiniowane w pliku danych, które zostały wybrane na potrzeby planu asortymentu.
  2. Wybierz operator, np. Równa się lub Rozpoczyna się od.
   Jeśli chcesz utworzyć złożony filtr, użyj wyrażeń regularnych.
  3. Podaj wartość do dopasowania. 

   Na przykład filtr Poziom kategorii 5 Równa się (wielkość liter nie ma znaczenia) mokasyny odpowiada wszystkim produktom z pliku danych o asortymencie, których atrybut Kategoria produktów Google zawiera na poziomie 5 słowo mokasyny, Mokasyny lub MOKASYNY.

  4. Możesz też określić dodatkowe filtry. Z pliku danych będą wybierane na podstawie szablonu tylko te elementy, które pasują do wszystkich atrybutów.

   Jeśli na przykład do filtra z poprzedniego kroku dodasz atrybut Cena Większe niż 50 USD, szablon będzie kopiował dane produktów tylko dla mokasynów, które kosztują ponad 50 USD.

  5. Aby usunąć filtr, kliknij X na końcu jego wiersza.

 7. Kliknij przycisk Wyświetl podgląd zgodnych produktów, by zobaczyć listę elementów pasujących do filtra.
 8. Kliknij Dalej.
  Pojawi się edytor, w którym możesz określić klucz dopasowania i kolumnę docelową.

2.Określ klucz dopasowania, kolumnę docelową i dane, które chcesz do niej kopiować

Na podstawie szablonu firmowych baz danych informacje z określonych elementów w pliku danych o asortymencie są kopiowane do konkretnego wiersza lub kolumny w tabeli firmowych baz danych. Ustalenie wiersza, do którego mają być kopiowane dane, wymaga, by dane produktów w pliku danych i kolumnie Identyfikator wiersza danych biznesowych zawierały zgodną wartość. Wartość ta jest nazywana kluczem. W przypadku danych biznesowych za klucz może służyć tylko kolumna Identyfikator. W pliku danych o asortymencie można użyć dowolnego atrybutu asortymentu lub kombinacji atrybutów.

Dowiedz się więcej o kluczach dopasowania i zobacz ich przykłady.

Aby określić klucz dopasowania, kolumnę docelową i dane, które chcesz do niej kopiować:

 1. Gdy rozpoczniesz tworzenie szablonu firmowych baz danych i opcjonalnie wybierzesz filtry, Search Ads 360 wyświetli ustawienia służące do określenia klucza dopasowania i kolumny docelowej.
 2. W sekcji Klucz obcy: dane zasobów reklamowych podaj formułę, która spowoduje wybranie co najmniej jednego atrybutu asortymentowego i opcjonalnie zastosuje odpowiednie funkcje w celu zmodyfikowania danych o asortymencie tak, aby pasowały do wartości w kolumnie ID tabeli firmowych baz danych. Dowiedz się więcej o funkcjach.

  Oto kilka przykładów formuł:

  Przykładowa formuła Opis
  inventory_item_brand Dopasowuje wiersze firmowych baz danych do kolumn ID zawierających takie wartości jak:
  SpeedyShoes
  ComfyWalkers

  Dane ze wszystkich pozycji asortymentu o tej samej nazwie marki będzie można skopiować do wiersza firmowych baz danych. Na przykład dane ze wszystkich pozycji „SpeedyShoes” będzie można skopiować do wiersza firmowych baz danych o identyfikatorze „SpeedyShoes”.
  inventory_item_brand & " - " & inventory_item_category_level_5 Dopasowuje wiersze firmowych baz danych do kolumn ID zawierających takie wartości jak:
  SpeedyShoes – mokasyny
  ComfyWalkers – mokasyny

  Dane ze wszystkich pozycji asortymentu o tej samej nazwie marki i tej samej nazwie kategorii na poziomie 5 będzie można skopiować do wiersza firmowych baz danych. Na przykład dane ze wszystkich pozycji „SpeedyShoes” należących do kategorii „mokasyny” na poziomie 5 będzie można skopiować do wiersza firmowych baz danych o identyfikatorze „SpeedyShoes – mokasyny”.
 3. W sekcji Kolumna na podstawie kanału wybierz kolumnę w tabeli danych biznesowych, w której pojawią się dane z pliku danych.
 4. Obok nazwy kolumny podaj formułę, która spowoduje wybranie co najmniej jednego atrybutu asortymentowego i opcjonalnie zastosuje odpowiednie funkcje w celu zmodyfikowania danych o asortymencie. Wartości otrzymane w wyniku działania formuły zostaną skopiowane do tabeli firmowych baz danych.

  Upewnij się, że dane wyjściowe formuły są zgodne z typem danych w kolumnie firmowych baz danych. Jeśli np. kopiujesz liczbę z pliku danych o asortymencie do kolumny firmowych baz danych typu Tekst, formuła musi przekonwertować dane o asortymencie do postaci tekstowej.

  Oto kilka przykładów formuł:

  Przykładowa formuła Opis
  round (
  (c:"Dostępność" / c:"Liczba miejsc") * 100
  )

  Dzieli atrybut niestandardowy „Dostępność” przez atrybut niestandardowy „Liczba miejsc”, mnoży wynik przez 100 i zaokrągla go do najbliższej liczby całkowitej. 
   

  Tej formuły można używać tylko wtedy, gdy typ danych w docelowej kolumnie firmowych baz danych to Liczba całkowita lub Separator dziesiętny.

  max (
    round
  (
  (c:"Dostępność" / c:"Liczba miejsc") * 100
  >)
  )

  Tak jak w poprzednim przykładzie, ta formuła dzieli atrybut niestandardowy „Dostępność” przez atrybut niestandardowy „Liczba miejsc”, mnoży wynik przez 100 i zaokrągla go do najbliższej liczby całkowitej.

  W przypadku tej formuły zakładamy jednak, że do klucza określonego na potrzeby jednego wiersza firmowych baz danych może pasować wiele elementów z pliku danych o asortymencie. Dlatego zastosowaliśmy w niej funkcję „round” do wszystkich elementów, które pasują do określonego klucza, a następnie funkcję „max” zwracającą najwyższy wynik.

  Istnieje kilka innych funkcji asortymentowych, których można użyć, aby uwzględnić możliwość dopasowania wielu elementów do jednego klucza, np. any.

  to_string(min(Item_price))

  Wybiera ona minimalną cenę ze wszystkich pozycji asortymentu, które zawierają ten sam klucz dopasowania, a następnie konwertuje cenę do postaci tekstowej.

  Tej formuły można użyć tylko wtedy, gdy typ danych w docelowej kolumnie firmowych baz danych to Tekst.

 5. Aby skopiować dane do innej kolumny w tabeli firmowych baz danych, w sekcji Kolumna na podstawie kanału wybierz inną kolumnę i powtórz poprzedni krok.
 6. Kliknij Dalej.

3. Wyświetlanie podglądu wierszy firmowych baz danych

 1. Gdy określisz klucz i dane na potrzeby kolumny docelowej, Search Ads 360 wyświetli w tabeli firmowych baz danych maksymalnie 50 wierszy, w których zostaną umieszczone dane z pliku danych o asortymencie.
 2. Przejrzyj wiersze, aby się upewnić, że w wyniku działania formuł otrzymasz oczekiwane wyniki.
 3. W razie potrzeby kliknij przycisk Wstecz, popraw formuły i wróć do podglądu.
 4. Gdy wszystko będzie działać jak należy, kliknij Zapisz szablon.

Search Ads 360 zapisze szablon i go wstrzyma. Szablon nie zostanie zastosowany do danych o asortymencie w planie, dopóki nie zmienisz jego stanu na Aktywny.

Dalsze kroki

 1. Zastosuj firmowe bazy danych w kampaniach i innych elementach.
 2. Stosuj firmowe bazy danych do generowania raportów lub automatyzacji zarządzania kampaniami.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
11304939162238428394
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
263