Omówienie Search Ads 360

Cel konwersji

Kolumny raportowania wykorzystywane jako cele konwersji

Cel konwersji (lub po prostu cel) to kolumna raportowania, która służy do ustawiania danych raportowania takich jak CPA czy ROAS i wskazuje historię skuteczności, którą Search Ads 360 analizuje, by maksymalizować i dostosowywać cele, ustawiać lub zalecać dostosowania stawek i wydawać kwoty docelowe w niektórych funkcjach Search Ads 360.

Kolumny Floodlight wykorzystywane jako cele konwersji mogą raportować dane o konwersjach (kolumny Floodlight: Działania i Transakcje oraz kolumny Google Analytics: GA – realizacje celów i GA – wartość celu) lub przychodach (kolumna Floodlight: Przychody i kolumny Google Analytics: GA – transakcje oraz GA – przychody). W celach konwersji można też używać kolumn z formułami. Do kolumn Floodlight można zastosować każdy model atrybucji. Kolumny Google Analytics korzystają tylko z modelu atrybucji opartego na ostatnim kliknięciu.

Jako celów konwersji nie można używać kolumn niestandardowych, które zawierają inne dane raportowania, takich jak Ilość w działaniach, Ilość w transakcji, ERS i ROAS.

Jeśli kolumna jest używana jako cel konwersji, nie można jej edytować, ale można wyświetlić jej ustawienia. Oznacza to, że nie można zmieniać celu konwersji. 

Obsługiwane funkcje

Cele konwersji są dostępne w tych funkcjach Search Ads 360:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?