Search Ads 360 teklif stratejisi performansını değerlendirme

Search Ads 360 teklif stratejisi sağlık paneli neden görüntülenmiyor?

Sağlık paneli yalnızca dönüşüm veya gelir hedefi olan Search Ads 360 teklif stratejileri ve bütçe teklif stratejileri (YG teklif stratejileri olarak da adlandırılır) için görüntülenir. 

DoubleClick Search bid strategy health panel. The message in the panel says, Minor issues detected., along with the text, Make recommended changes to improve performance, a date, and a View Details button.

 

Sağlık paneli şu durumlarda görüntülenir: 

 

Teklif stratejisi şunları yaptığında sağlık paneli görüntülenmez:

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?