Search Ads 360 teklif stratejisi performansını değerlendirme

Teklif veya bütçe stratejilerinin öğrenmesi için zaman tanıma

Search Ads 360 teklif stratejileri ve bütçe teklif stratejileri için geçerlidir

Bid strategy health panel with Learning details

 

Dönüşüm veya gelir hedefi olan bir otomatik teklif stratejisi, aşağıdaki değişiklik türlerinden herhangi biri gerçekleştiğinde öğrenme moduna girer:

Teklif stratejisi

 • Teklif stratejisi yenidir. Yeni bir teklif stratejisinin öğrenme moduna girmesi, stratejinin oluşturulmasından birkaç gün sonra gerçekleşebilir.
 • Belirtilen EBM, ERS veya ROAS hedefi %30'dan fazla değiştirilmiştir.
 • Teklif stratejisinin portföyü %30'dan fazla değişmiştir. Diğer bir deyişle, teklif verilebilir öğelerin %30'dan fazlası eklenmiş veya kaldırılmıştır.
 • Farklı bir ilişkilendirme modeli seçilmiştir. Örneğin, son tıklama ilişkilendirme modelinin yerini doğrusal ilişkilendirme modeli almıştır.
 • Floodlight etiketleri (dönüşümler) seçilmiştir. Örneğin, bir teklif stratejisi Gelir, Abonelikler ve İlgi adlı Floodlight etiketleri içermektedir. Sonra İlgi Floodlight etiketi teklif stratejisinden kaldırılır. Bu yüzden, teklif stratejisi artık dönüşümler olarak yalnızca Gelir ve Abonelikleri kullanır.

Bu tür değişiklikler gerçekleştiğinde, teklif stratejisinin yeniden ayarlanması yaklaşık bir hafta sürebilir. Portföyündeki teklif verilebilir öğelerin tamamının performans geçmişinden teklifleri nasıl belirleyeceğini ve yeni hedeflere göre nasıl ayarlama yapacağını öğrenmesi gerekir.

Bütçe teklif stratejisi

 • Bütçe teklif stratejisi yenidir. Bütçe otomasyonu etkinleştirildikten birkaç gün sonra öğrenme moduna girer.
 • EBM, ERS veya ROAS kısıtlaması eklenir, kaldırılır veya ayarlanır.
 • Hedef harcama, önemli ölçüde artırılır veya azaltılır.
 • Çok sayıda kampanya bütçe grubuna eklenir veya bütçe grubundan kaldırılır.
 • Dönüşüm hedefi, önceki bütçe planından farklıdır. Örneğin, 15 Mayıs'tan 14 Haziran'a kadar olan dönüşüm hedefi dönüşüm amaçlıdır, ancak 15 Haziran'dan 14 Temmuz'a kadar olan bir planda hedef gelirdir.
 • Dönüşüm kaynakları, önceki bütçe planındakilerden farklıdır. 

Bu tür değişiklikler gerçekleştiğinde bütçe teklif stratejisinin yeniden ayarlanması yaklaşık bir hafta sürebilir. Portföyündeki teklif verilebilir öğelerin tamamının performans geçmişinden bütçeleri, teklifleri ve teklif ayarlamalarını nasıl belirleyeceğini ve yeni hedeflere göre nasıl ayarlama yapacağını öğrenmesi gerekir.

Bir teklif veya bütçe teklif stratejisi, seçilen dönüşümlerden ve teklif verilebilir öğeler ile kampanyaların performans geçmişinden öğrenir.

Öneri: Başka değişiklik yapmadan veya performansı değerlendirmeden önce stratejinin öğrenme sürecini tamamlamasını bekleyin.

Desteklenmeyen özellikler

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?