Kolumna Nazwa (reguły automatyczne)

Wyświetla nazwę bieżącej wersji reguły automatycznej. Nazwę określasz podczas tworzenia lub edytowania reguły automatycznej. Kliknij nazwę reguły, by wyświetlić historię jej zmian i wszystkie poprzednie wersje.

Wyświetlanie tej kolumny
  1. Przejdź do reklamodawcy lub wybierz węższy zakres.

  2. Kliknij Reguły w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.
    Search Ads 360 wyświetli do 2000 istniejących reguł. Kolumna pojawi się w tabeli raportowania.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?