Kolumna Warunki

Wyświetla warunek, który wywołuje działanie bieżącej wersji reguły automatycznej.

Wyświetlanie tej kolumny
  1. Przejdź do reklamodawcy lub wybierz węższy zakres.

  2. Kliknij Reguły w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.
    Search Ads 360 wyświetli do 2000 istniejących reguł. Kolumna pojawi się w tabeli raportowania.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?