Kolumna Status synchronizacji

Wyświetla informacje o statusie synchronizacji konta.

Kolumna Status synchronizacji zawiera te informacje.

Ikona Status synchronizacji Opis
White check mark with green background. Indicates sync completely successfully Data i godzina Pokazuje datę i godzinę ostatniej pomyślnej synchronizacji.
Incomplete circle. Indicates account is being synced. Synchronizuję… Oznacza, że konto jest właśnie synchronizowane.
Red exclamation mark in a red circle. Indicates that sync didn Niekompletna Oznacz, że synchronizacja została zatrzymana przed ukończeniem.
Yellow yield icon indicates account not synced for 30 days or more Nie było synchronizowane przez ostatnie 30 dni Oznacza, że konto nie było synchronizowane od ponad 30 dni.
brak Niezsynchronizowane Oznacza, że konto nigdy nie zostało zsynchronizowane.
brak Synchronizacja niedostępna Oznacza, że synchronizowanie danego typu konta nie jest obsługiwane.
     

 

Wyświetlanie tej kolumny w raporcie

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.
  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. Kliknij kartę Konta wyszukiwarek

  Kolumna jest uwzględniana w tabeli raportowania domyślnie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?