Konfigurowanie remarketingu w wielu kanałach społecznościowych, wyszukiwania i displayowych

Informacje o remarketingu w wielu kanałach w Search Ads 360

Search Ads 360 może współpracować z wyszukiwarkami tradycyjnymi i społecznościowymi, by tworzyć listy klientów, którzy kliknęli reklamę w wyszukiwarce lub mediach społecznościowych. Gdy lista zawiera liczbę użytkowników wystarczającą do spełnienia wymagań wyszukiwarki, możesz użyć wyszukiwarek lub usługi Display & Video 360, by ponownie dotrzeć do swoich klientów w kanałach wyszukiwania, społecznościowych lub displayowych. 

Remarketing reklam w wyszukiwarce i mediach społecznościowych

Search Ads 360 pomaga koordynować remarketing w kanałach wyszukiwania i społecznościowych w ten sposób:

 1. Tworzysz w Search Ads 360 listę remarketingową i wskazujesz, z których reklam w wyszukiwarce lub mediach społecznościowych ma ona korzystać podczas generowania grupy odbiorców.

  Możesz np. określić, że reklamy w wyszukiwarce dotyczące elementów zwiększających bezpieczeństwo samochodu będą generować grupę odbiorców na liście remarketingowej „Bezpieczeństwo”, a te dotyczące jego osiągów – na liście „Osiągi”.

  W wyszukiwarce zwykłej lub społecznościowej tworzysz równoległą listę remarketingową. Później konfigurujesz reguły automatycznie dodające do listy w wyszukiwarce tych klientów, którzy kliknęli reklamę powiązaną z listą remarketingową Search Ads 360.

  Nie musisz tworzyć równoległej listy remarketingowej na kontach Google Ads we właściwościach tego samego reklamodawcy, ponieważ Search Ads 360 może automatycznie utworzyć listę remarketingową dla reklam w wyszukiwarce (RLSA), która będzie udostępniana we właściwościach tego reklamodawcy.

 2. Search Ads 360 dodaje parametr URL o nazwie ds_rl do adresów URL stron docelowych reklam określonych w poprzednim kroku. Parametr ten wskazuje listę remarketingową, którą pomagają tworzyć reklamy. Sprawdź, czy adresy URL stron docelowych są gotowe do obsługiwania tego parametru

 3. Do strony docelowej reklamy dodajesz tag remarketingowy wygenerowany przez wyszukiwarkę tradycyjną lub społecznościową. 

 4. Gdy klient wejdzie na tę stronę, specjalny parametr URL dodany przez Search Ads 360 informuje wyszukiwarkę, że ma ona dodać klienta do listy remarketingowej. 

Po rozpoczęciu tworzenia grupy odbiorców możesz się zalogować w wyszukiwarkach i użyć listy, by kierować reklamy do zainteresowanych klientów. Pamiętaj, że w przypadku list remarketingowych Google Ads dla reklam w wyszukiwarce (RLSA) możesz konfigurować kierowanie w Google Ads lub w Search Ads 360.

Remarketing reklam displayowych

Remarketing w kanale displayowym jest nieco inny. Search Ads 360 i Display & Video 360 to usługi platformy Google Marketing Platform. Współdzielą one miejsce na pliki cookie, dlatego Search Ads 360 samodzielnie tworzy listy remarketingowe i udostępnia je usłudze Display & Video 360. To rozwiązanie nie wymaga dodawania tagów do strony internetowej. Aby jednak kierować reklamy w sieciach reklamowych według listy, musisz się zalogować w Display & Video 360.

Search Ads 360 pomaga koordynować remarketing w kanałach displayowych w ten sposób:

 1. Konfigurujesz usługę Search Ads 360 tak, by dodawała identyfikatory plików cookie do listy remarketingowej, gdy użytkownik kliknie określone reklamy w wyszukiwarce lub mediach społecznościowych.

  Uwaga:

  • Search Ads 360 dodaje identyfikatory plików cookie do swojej listy, gdy użytkownik klika reklamy w wyszukiwarce lub mediach społecznościowych. Po kliknięciu reklamy użytkownik może, ale nie musi dokonać konwersji w Twojej witrynie.

  • Identyfikatory plików cookie na tej liście są losowe i anonimowe, więc nie można ich użyć do śledzenia ani udostępniania żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby.

 2. Udostępniasz listę na określonych kontach usług Google Ads i Display & Video 360.

 3. W Google Ads i Display & Video 360 możesz używać udostępnionej listy w tych celach:
  • Do kierowania trafnych reklam displayowych na użytkowników z listy remarketingowej. Ponieważ wykazali oni zainteresowanie, klikając reklamę w płatnych wynikach wyszukiwania zarządzaną przez Search Ads 360, ponowne skierowanie reklamy do nich przez kanały displayowe może pomóc zwiększyć CTR i współczynniki konwersji.
  • Aby wykluczyć użytkowników znajdujących się na liście remarketingowej, tak by nie oglądali Twoich reklam displayowych.
  • Aby użyć listy Search Ads 360 w połączeniu z listami utworzonymi przez Google Ads lub Display & Video 360 i dostosować kierowanie.

   Załóżmy na przykład, że użytkownik zostawił w koszyku parę butów, których w końcu nie kupił. Jeśli w Display & Video 360 lub Google Ads masz listę remarketingową zawierającą użytkowników, którzy dodali produkty do koszyka, możesz użyć kierowania niestandardowego Display & Video 360 lub Google Ads, by kierować reklamy displayowe tylko na użytkowników znajdujących się zarówno na liście remarketingowej Search Ads 360, jak i na liście koszyków.
 4. Przeglądasz raporty w Google Ads lub Display & Video 360, aby mierzyć skuteczność remarketingu.

W ramach ciągłych starań Google mających na celu poprawę ochrony prywatności użytkowników oraz zgodnie z naszym zobowiązaniem do przestrzegania przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nie będziemy obejmować remarketingiem z wyszukiwarki tradycyjnej do sieci reklamowej ani remarketingiem z wyszukiwarki społecznościowej do sieci reklamowej.

Wymagana liczba osób na liście

Na liście remarketingowej obsługiwanej przez wyszukiwarki musi znaleźć się co najmniej minimalna liczba użytkowników, zanim będzie ją można wykorzystać do ponownego dotarcia do wymienionych na niej użytkowników. Oto informacje o minimalnej liczbie użytkowników wymaganych przez poszczególne wyszukiwarki:

Dodatkowo Display & Video 360 wymaga, by na liście remarketingowej było co najmniej 100 użytkowników, zanim będzie ją można wykorzystać do ponownego dotarcia do użytkowników. Liczbę użytkowników na liście, którą Search Ads 360 obsługuje i udostępnia usłudze Display & Video 360, możesz zobaczyć w kolumnie Użytkownicy globalni.

Usługa Search Ads 360 nie podaje liczby użytkowników globalnych występujących na jej listach remarketingowych, które są kierowane na wyszukiwarki zwykłe lub społecznościowe. Wyszukiwarka społecznościowa lub tradycyjna może raportować liczbę plików cookie na liście remarketingowej, ale lista Search Ads 360 może nie być zgodna z listą wyszukiwarki społecznościowej.

W jaki sposób Search Ads 360 dodaje parametr ds_rl?

Aby utworzyć grupę odbiorców, którzy klikają określone reklamy, Search Ads 360 dodaje parametr URL o nazwie ds_rl do adresów URL stron docelowych reklam. Reguły remarketingowe, które konfigurujesz, używają wartości tego parametru, by dodawać klientów do określonej listy remarketingowej.

Na kontach wyszukiwarek tradycyjnych i społecznościowych, które nie obsługują śledzenia równoległego, Search Ads 360 dodaje parametr ds_rl do adresu URL strony docelowej reklamy tuż przed przekierowaniem na tę stronę. Oznacza to, że gdy klient klika reklamę, kliknięcie zostaje przekierowane do Search Ads 360. Następnie Search Ads 360 dodaje parametr ds_rl do adresu URL strony docelowej reklamy i przekierowuje kliknięcie do tej strony.

W przypadku kont wyszukiwarek, które używają śledzenia równoległego, parametr ds_rl jest dodawany do adresów URL stron docelowych w ten sposób:

 1. Gdy tworzysz listę remarketingową w Search Ads 360, usługa tworzy niestandardowy parametr w postaci:
  {_dsmrktparam}=ds_rl=9876543
 2. Search Ads 360 dodaje parametr niestandardowy do sufiksu końcowego adresu URL na koncie wyszukiwarki i trafikuje zmiany w wyszukiwarce.
 3. Gdy wyszukiwarka wyświetla reklamę, dodaje sufiks końcowego adresu URL i podaje wartość parametru niestandardowego {_dsmrktparam} . Na przykład strona docelowa będzie wyglądać mniej więcej tak:
  http://example.com/shoes?gclid=123445&gclsrc=aw.ds&ds_rl=9876543 

Zaczynamy?

Skonfiguruj listy remarketingowe na potrzeby:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?