Kendi özelleştirilmiş sütunlarınızı oluşturma

Search Ads 360'taki formül sütunları için söz dizimi

Search Ads 360'ta raporlara ve envanter planlarına özel mantık eklemek için formül sütunlarını kullanın.

Örneğin:

 • Raporda, Floodlight tarafından kaydedilen dönüşümlere ağırlıklı değerler uygulayan formül sütunu oluşturabilirsiniz.
 • Envanter planında, bir ürünün fiyatına sık sık $ önekini getiriyor ve fiyatı iki ondalık basamakla veriyorsanız, envanter verilerinizi biçimlendiren bir formül sütunu oluşturabilirsiniz. Daha sonra, her şablonda biçimlendirme mantığını tekrarlamak yerine, envanter şablonlarınızdaki formül sütununu kullanabilirsiniz.

Formül sütunları için söz dizimi

Formül sütunlarının söz dizimi, standart e-tablo formüllerine benzer.

Bir formül aşağıdaki öğelerin birini veya birkaçını belirtir:

 • İşlevler
  Bazı işlevler yalnızca motor veya dönüşüm metrikleri içeren formül sütunlarında kullanılabilirken, diğer işlevler yalnızca envanter verileri içeren formüllerde veya formül sütunlarında kullanılabilir. Formüller oluşturulurken Search Ads 360, yalnızca geçerli içerik için geçerli olan işlevleri gösterir. 
 • Statik metin veya sayılar
 • Envanter özellikleri (yalnızca envanter yönetiminde kullanılan formül sütunları için geçerlidir)
 • Formül sütunlarından çıktı

Formülü kullandığınız yere ve formüldeki diğer veri türlerine bağlı olarak veri türlerini dönüştüren işlevleri kullanmanız gerekebilir.

İşlevler

Bir işlevin adını işlev listesinde göründüğü gibi girin. İşlevleri iç içe yerleştirebilirsiniz (bir işlevi, başka bir işlevin parametresi olarak kullanabilirsiniz) ancak bunun için iç içe yerleştirilen işlevin beklenen veri türünü döndürmesi gerekir. Aşağıdaki örnekte, right işlevi left işlevinin içine yerleştirilmiştir:
left(right("Merhaba Dünya!", 6), 5)

İşlev adları büyük/küçük harfe duyarlı değildir. Küçük harfli, büyük harfleri veya büyük/küçük harflerin karışık kullanıldığı adlar kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki ifadelerin tümü eşdeğerdir:

left(right("Merhaba Dünya!", 6), 5)
LEFT(RIGHT("Merhaba Dünya!", 6), 5)
Left(Right("Merhaba Dünya!", 6), 5)

Statik metin

Formüllerde statik metin kullanırken aşağıdakilere dikkat edin:

 • Statik metni çift tırnak içine yerleştirin.
  Bu, bir metnin öncesinde veya sonrasında görünen metne ek olarak işlev parametresi olarak kullandığınız metin için de geçerlidir.

  Örneğin:
  title_case("ayakkabılar")
   
 • İki dizeyi birbirine bağlamak için & karakterini kullanın. Bu, hem statik dizeler hem de dize döndüren işlevler için geçerlidir.
  Örneğin:
  "Kalite " & title_case("ayakkabılar")

 • Bir şablonda veya formül sütununda çift tırnak (") sonucunu elde etmek için tırnağın önüne bir çift tırnak ekleyin:
  """Frankeştayn"" maskesi yalnızca " & to_string(Item_price)
  veya
  """" & Item_brand & """ marka ayakkabı alın"   

Statik sayılar

Statik numaraları tırnak içine almayın (tırnak kullanırsanız işlev, sayıyı bir dize olarak kabul eder).

Envanter özellikleri

Envanter şablonlarında veya Envanter öğeleri sekmesinde kullanılan formüllerde, envanter feed'inizde tanımlanan herhangi bir ürün özelliğinden veriler ekleyebilirsiniz. 

Bir envanter feed'i iki ürün özelliği türü içerebilir:

 • Envanter özellikleri: Bunlar Google Merchant Center feed spesifikasyonunda önceden tanımlanmış Item_brand ve Item_price gibi özelliklerdir.

  Standart bir özelliği formüle eklemek için standart özelliğin adını, Google Merchant Center feed'i spesifikasyonunda göründüğü şekliyle girin.
 • Özel özellikler: Bunlar, Google Merchant Center hesabınızda tanımladıktan sonra feed'inize eklediğiniz özelliklerdir. 

  Bir formüle özel bir özellik eklemek için adı şu şekilde girin:
  c:özel-özellik-adı

  Örneğin:
  c:"Dönüştürülen fiyat"

Özellik adlarıyla ilgili olarak aşağıdakilere dikkat edin:

 • Özellik adları büyük/küçük harfe duyarlı değildir. Örneğin, "Marka" standart özelliğine başvuruda bulunmak için şunların herhangi birini kullanabilirsiniz: ITEM_BRAND, item_brand, Item_Brand

  Benzer şekilde, c:"Dönüştürülen fiyat": c:"DÖNÜŞTÜRÜLEN FİYAT", c:"dönüştürülen fiyat", c:"Dönüştürülen Fiyat" adlı bir özel özelliğe başvuruda bulunmak için aşağıdakilerin herhangi birini kullanabilirsiniz
   
 • Envanter özelliklerini tırnak içine almayın; aksi takdirde, şablon özellik adını statik metin olarak yorumlar.

Formül sütunları

Formüle bir formül sütunu eklemek için adı şu şekilde girin:
c:sütun-adı

Örneğin:
c:"para_birimiyle_fiyat"

Bazı formül sütunlarının geçerli bağlam için geçerli olmayabileceğini unutmayın. Örneğin, Anahtar kelimeler sekmesinden (envanter verilerini göstermez) bir formül sütunu oluşturuyorsanız envanter verilerini içeren bir formül sütununu ekleyemezsiniz.

Search Ads 360 yalnızca geçerli bağlam için geçerli olan formül sütunlarını gösterir.

Formül sütununda veri türlerini dönüştürme

Raporlama tablolarındaki formül sütunları her tür veriyi (dize, tamsayı, ondalık, para veya tarih gibi) döndürebilir. Envanter şablonlarında dönüş türü, formülün kullanıldığı alana bağlıdır. Örneğin, bir kampanya şablonunun Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi alanlarında, formülün bir tarih döndürmesi gerekir.

Search Ads 360, bir veri türünden bir başkasına dönüştürme yapmak için çeşitli işlevler sağlar. Örneğin, aşağıdaki formül PRICE envanter özelliğini (para biçimindedir) bir dizeye dönüştürür. Dize değeri, reklam metninde öğenin fiyatını oluşturmak için gerekir:
to_string(Item_price)

İç içe yerleştirilmiş formüllerin sonucunu da dönüştürebilirsiniz. Örneğin, şu formül Tıklamalara parasal değer atar:
to_money(Clicks * 0.02)

Verileri bir türden bir başkasına dönüştürmeniz gerektiğinde Search Ads 360 formül düzenleyicileri bir ileti gösterir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?