Kopiowanie kampanii

Konto docelowe Yahoo! Gemini

Kopiowanie z Google Ads do Yahoo! Gemini

Gdy w ramach operacji kopiowania Search Ads 360 tworzy nowe kampanie, grupy reklam, reklamy, słowa kluczowe i wykluczające słowa kluczowe, tylko niektóre z ustawień są kopiowane z kampanii źródłowej (jak opisano to poniżej). (Zobacz listę ustawień, które możesz zaktualizować w istniejących kopiach).

 

Ustawienia kampanii w Yahoo! Gemini

Jeśli docelowe konto wyszukiwarki nie zawiera jeszcze kampanii o danej nazwie, Search Ads 360 utworzy nową i skopiuje ustawienia wymienione poniżej.

Niektóre ustawienia Google Ads mogą mieć inne nazwy lub wymagać wprowadzenia zmian w kampanii docelowej w Search Ads 360.

Konto źródłowe Google Ads Ustawienia kampanii na koncie docelowym Yahoo! Gemini

Nazwa

Nazwa

Budżet dzienny

Budżet

Budżet jest kopiowany na konto docelowe Yahoo! Gemini, a typ budżetu jest ustawiany na Codziennie.
W razie potrzeby Search Ads 360 konwertuje budżet na walutę powiązaną z docelową wyszukiwarką.

Metoda wyświetlania reklam

Ustawienie nie jest stosowane w kampaniach Yahoo! Gemini.

Typ budżetu (Metoda realizacji budżetu)

Ustawienie nie jest stosowane w kampaniach Yahoo! Gemini.

Daty rozpoczęcia i zakończenia

Kampanie w Yahoo! Gemini nie mają dat rozpoczęcia ani zakończenia:

 • Search Ads 360 kopiuje źródłowe daty rozpoczęcia i zakończenia do każdej grupy reklam w kampanii docelowej Yahoo! Gemini.
 • Jeśli źródłowa data rozpoczęcia lub zakończenia przypada w przeszłości, Search Ads 360 w kampanii docelowej ustawia datę bieżącą.

Rotacja reklam

Ustawienie nie jest stosowane w kampaniach Yahoo! Gemini.

Dopasowywanie słów kluczowych

Ustawienie nie jest stosowane w kampaniach Yahoo! Gemini.

Lokalizacje docelowe

Search Ads 360 nie kopiuje lokalizacji docelowych do kampanii Yahoo! Gemini.

Języki

Język docelowy kampanii

Jeśli kampania źródłowa Google Ads ma ustawione kierowanie na wiele języków, używany jest tylko pierwszy język dostępny w Yahoo! Gemini. W przeciwnym razie jest używany język angielski i kampania zostaje automatycznie wstrzymana.

Sieć

Sieć wyszukiwania Yahoo! Gemini

Partnerzy wyszukiwania Yahoo! Gemini

Sieć natywna Yahoo! Gemini

Dostosowanie stawek mobilnych

Ponieważ kampanie Yahoo! Gemini obsługują kierowanie na urządzenia, możesz skopiować kampanię Google Ads do Yahoo! Gemini – dostosowanie stawek mobilnych również zostanie skopiowane.

Pamiętaj, że Google Ads nie obsługuje dostosowań stawek na komputery i tablety, więc w kopiowanych kampaniach Yahoo! Gemini musisz ręcznie ustawić te dostosowania w Search Ads 360.

Pamiętaj również, że dostosowania stawek mobilnych Yahoo! Gemini są widoczne tylko w interfejsie Search Ads 360.

Stan

Stan

Linki do podstron

Nie są obsługiwane w kampaniach Yahoo! Gemini.

Szablon URL Szablon URL

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej kampanii:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 • Parametry niestandardowe 
   Search Ads 360 nie wyświetla parametrów niestandardowych ani nimi nie zarządza na kontach wyszukiwarek tego typu. Jeśli zalogujesz się w wyszukiwarce i dodasz parametry niestandardowe, możesz je zsynchronizować z Search Ads 360, ale usługa ta je zignoruje. Wyszukiwarka zastosuje parametry niestandardowe, gdy wyświetli reklamę.
 • Sufiks końcowego adresu URL
  Możesz ręcznie skopiować parametry z sufiksu końcowego adresu URL do szablonu URL w kampanii docelowej.

 

Ustawienia grup reklam w Yahoo! Gemini

Jeśli kampania docelowa nie zawiera jeszcze grupy reklam o tej samej nazwie co grupa źródłowa, Search Ads 360 tworzy nową grupę reklam i kopiuje do niej wymienione tutaj ustawienia.

Niektóre ustawienia Google Ads mogą mieć inne nazwy lub wymagać wprowadzenia zmian w docelowej grupie reklam w Search Ads 360.

Konto źródłowe Google Ads Ustawienia grup reklam na koncie docelowym Yahoo! Gemini

Nazwa

Nazwa

Domyślny CPC w sieci wyszukiwania

Domyślna stawka CPC w sieci wyszukiwania

Domyślna stawka CPC w sieci natywnej

Stan

Stan

Linki do podstron

Nieobsługiwane w grupach reklam Yahoo! Gemini.

Szablon URL Szablon URL

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej grupy reklam:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 • Parametry niestandardowe 
   Search Ads 360 nie wyświetla parametrów niestandardowych ani nimi nie zarządza na kontach wyszukiwarek tego typu. Jeśli zalogujesz się w wyszukiwarce i dodasz parametry niestandardowe, możesz je zsynchronizować z Search Ads 360, ale usługa ta je zignoruje. Wyszukiwarka zastosuje parametry niestandardowe, gdy wyświetli reklamę.
 • Sufiks końcowego adresu URL
  Możesz ręcznie skopiować parametry z sufiksu końcowego adresu URL do szablonu URL w kampanii docelowej.

 

Ustawienia reklam w Yahoo! Gemini

Jeśli docelowa grupa reklam nie zawiera jeszcze reklamy o tej samej nazwie co reklama w grupie źródłowej, Search Ads 360 tworzy nową reklamę. W przypadku ustawień Google Ads, które są niedostępne w Yahoo! Gemini lub są dostępne pod innymi nazwami, Search Ads 360 wprowadza zmiany opisane poniżej.

Wszystkie standardowe reklamy tekstowe ze źródłowej grupy reklam są kopiowane na konto docelowe jako standardowe reklamy tekstowe.
Wszystkie rozszerzone reklamy tekstowe ze źródłowej grupy reklam są kopiowane na konto docelowe jako rozszerzone reklamy tekstowe.

Standardowe reklamy tekstowe

Konto źródłowe Google Ads Ustawienia standardowych reklam tekstowych na koncie docelowym Yahoo! Gemini

Nazwa reklamy

Ustawienie nie jest kopiowane do reklam Yahoo! Gemini.

Tytuł reklamy

Tytuł reklamy

Wiersz 1
Wiersz 2

Pierwsza linia tekstu reklamy

Jeśli w reklamie Google Ads zdefiniujesz zarówno wiersz 1, jak i wiersz 2, Search Ads 360 połączy je, wstawiając między nimi spację, po czym skopiuje uzyskany wiersz do pola Linia tekstu 1 w Yahoo! Gemini.

Wyświetlany URL

Wyświetlany URL

URL strony docelowej

Docelowy adres URL strony docelowej

Ustawienie mobilne

Ustawienie nie jest kopiowane do reklam Yahoo! Gemini.

Stan

Stan

Reklamy typu „tylko połączenie”

Ustawienie nie jest stosowane na koncie Yahoo! Gemini.

Rozszerzone reklamy tekstowe

Konto źródłowe Google Ads Ustawienia rozszerzonych reklam tekstowych na koncie docelowym Yahoo! Gemini

Nazwa reklamy

Nazwa reklamy

Nagłówek
Nagłówek 2

Nagłówek
Nagłówek 2

Linia tekstu 1

Linia tekstu 1

Docelowy URL

Docelowy URL

Ścieżka 1
Ścieżka 2

Docelowy adres URL (Search Ads 360 dołącza ścieżki 1 i 2 do docelowego adresu URL)

Szablon URL

Ustawienie nie jest stosowane w reklamach Yahoo! Gemini

Stan

Stan

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej reklamy:

 • Etykiety

 • Parametry niestandardowe 
   Search Ads 360 nie wyświetla parametrów niestandardowych ani nimi nie zarządza na kontach wyszukiwarek tego typu. Jeśli zalogujesz się w wyszukiwarce i dodasz parametry niestandardowe, możesz je zsynchronizować z Search Ads 360, ale usługa ta je zignoruje. Wyszukiwarka zastosuje parametry niestandardowe, gdy wyświetli reklamę.
 • Sufiks końcowego adresu URL
  Możesz ręcznie skopiować parametry z sufiksu końcowego adresu URL do szablonu URL w kampanii docelowej.

 

Ustawienia słów kluczowych

Jeśli docelowa grupa reklam nie zawiera jeszcze słowa kluczowego o tej samej nazwie i typie dopasowania co słowo w grupie źródłowej, Search Ads 360 tworzy nowe słowo kluczowe i kopiuje do niego wymienione tutaj ustawienia. To oznacza, że jeśli w docelowej grupie reklam nie ma jeszcze dokładnie takiego samego słowa kluczowego, Search Ads 360 tworzy w niej nowe słowo.

 

Konto źródłowe Google Ads Ustawienia słów kluczowych na koncie docelowym Yahoo! Gemini

Tekst

Tekst

W Yahoo! Gemini i Google Ads obowiązują nieco inne reguły określające, czy słowa kluczowe są duplikatami. Na przykład słowa butBut (duża litera na początku) są traktowane jako duplikaty w Yahoo! Gemini, ale nie w Google Ads.

W takiej sytuacji tylko jedno z tych słów kluczowych zostanie przetrafikowane do Yahoo! Gemini – w zależności od typu dopasowania słowa kluczowego.  Pozostałe nie pojawią się na koncie wyszukiwarki.

W typach dopasowania pierwszeństwo ma dopasowanie ścisłe, potem do wyrażenia, a na koniec przybliżone. Na przykład słowo „but” (ścisłe dopasowanie) zostanie dodane do konta wyszukiwarki, a słowo „But” (dopasowanie przybliżone) nie.

Typ dopasowania

Typ dopasowania

Stawka minimalna

Stawka minimalna

Stawka maksymalna

Stawka maksymalna

URL strony docelowej

Adres URL strony docelowej słowa kluczowego
Jeśli słowo kluczowe Google Ads nie ma określonego adresu URL strony docelowej, Search Ads 360 użyje adresu URL strony docelowej z aktywnej reklamy w tej samej grupie reklam.

Szablon URL Szablon URL

Parametry adresu URL

Parametry adresu URL

 • Pierwszy parametr słowa kluczowego
 • Drugi parametr słowa kluczowego
 • Trzeci parametr słowa kluczowego

Stan

Stan

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowego słowa kluczowego:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 • Udział w teście strony docelowej

 • Parametry niestandardowe 
   Search Ads 360 nie wyświetla parametrów niestandardowych ani nimi nie zarządza na kontach wyszukiwarek tego typu. Jeśli zalogujesz się w wyszukiwarce i dodasz parametry niestandardowe, możesz je zsynchronizować z Search Ads 360, ale usługa ta je zignoruje. Wyszukiwarka zastosuje parametry niestandardowe, gdy wyświetli reklamę.
 • Sufiks końcowego adresu URL
  Możesz ręcznie skopiować parametry z sufiksu końcowego adresu URL do szablonu URL w kampanii docelowej.

 

Ustawienia wykluczających słów kluczowych w Yahoo! Gemini

Jeśli docelowa kampania lub grupa reklam nie zawiera jeszcze wykluczającego słowa kluczowego o tej samej nazwie (i typie dopasowania w Google Ads) co słowo w kampanii źródłowej, Search Ads 360 tworzy nowe wykluczające słowo kluczowe i kopiuje do niego wymienione tutaj ustawienia.

 

Konto źródłowe Google Ads Konto docelowe Yahoo! Gemini

Tekst

Tekst

Typ dopasowania

Typ dopasowania

Stan

Stan

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?