Kolumna Id klienta

Identyfikator z Google Merchant Center wygenerowany dla konta asortymentowego.

Wyświetlanie tej kolumny

  1. Przejdź do reklamodawcy.

  2. Kliknij Zarządzanie asortymentem w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.

  3. Kliknij kartę Konta asortymentowe.

  4. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

    2. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny i naciśnij Enter.

    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?