Kolumna Element zmieniony

Historia zmian

Wyświetla typ zmienionego elementu, np. może to być kampania, słowo kluczowe lub reklama. Kolumna zwiera też nazwę elementu. Na przykład:

Słowo kluczowe
kolorowe buty

W przypadku reklam wyświetlany jest nagłówek, linia tekstu 1, linia tekstu 2 i docelowy adres URL. Na przykład:

Reklama
Czerwone buty: wyprzedaż
Wyprzedaż kończy się wkrótce
www.example.com

Raport historii zmian możesz filtrować za pomocą elementów pokazywanych w kolumnie.

 

Wyświetlanie tej kolumny w raporcie historii zmian

  1. Otwórz właściwości reklamodawcy, konta, kampanii, grupy reklam, strategii ustalania stawek lub etykiety.
  2. W prawym górnym rogu wybierz zakres czasu zaczynający się najwcześniej w dniu 21 maja 2016 roku.
  3. Kliknij Historia zmian w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.
  4. Opcjonalnie. Kliknij nagłówek kolumny, by posortować raport.

 

Lista elementów historii zmian

Reklama
Grupa reklam
Harmonogram reklam
Reklamodawca
Agencja
Instalacja aplikacji
Strategia ustalania stawek
Grupa budżetu
Plan budżetu
Połączenie
Objaśnienie
Kampania
Strona dynamicznych reklam w wyszukiwarce
Urządzenie docelowe
Konto wyszukiwarki
Płeć docelowa
Cel kierowania geograficznego
Szablon asortymentowy
Słowo kluczowe
Etykieta
Element kanału lokalizacji
Grupa lokalizacji
Wykluczające słowo kluczowe grupy reklam
Wykluczające słowo kluczowe w kampanii
Grupa produktów
Zakres produktu
Zbliżony obszar
Cel remarketingowy
Link do podstrony
Niesklasyfikowana lokalizacja docelowa

Strona internetowa

Użyj tej jednostki, aby filtrować raport pod kątem zmian wprowadzonych w szablonach adresów URL i dynamicznych celach reklamy

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?