Kolumna Szczegóły zmian

Historia zmian

Wyświetla więcej informacji o zmianach dokonanych na koncie, w tym krótkie podsumowanie, szczegółowe informacje, stany elementów, tryb strategii ustalania stawek (zalecane) i godzinę trafikowania elementu do wyszukiwarki (jeśli dotyczy). Na przykład:

Trafiking przeprowadzono 15 kwietnia 2017 r. o 15:39:59.
Reklama zastała utworzona

  Dodany stan wyszukiwarki: Aktywna
  Dodany szablon adresu URL: {unescapedlpurl}
  Dodany stan: Aktywna
  Dodany typ: Rozszerzona tekstowa
  Dodany docelowy adres URL: http://www.example.com
  Dodany tekst: Przygotuj się na lato
  Dodany nagłówek: Buty na lato

 

Wyświetlanie tej kolumny w raporcie historii zmian

  1. Otwórz właściwości reklamodawcy, konta, kampanii, grupy reklam, strategii ustalania stawek lub etykiety.
  2. W prawym górnym rogu wybierz zakres czasu zaczynający się najwcześniej w dniu 21 maja 2016 roku.
  3. Kliknij Historia zmian w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.
  4. Opcjonalnie. Kliknij nagłówek kolumny, by posortować raport.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?