Kolumna Typ zmiany

Historia zmian

Wyświetla krótki opis wprowadzonych zmian, np. Zmieniono stawkę, Dodano szablon adresu URL i Dodano strategię ustalania stawek. Kolumna może zawierać wiele zmian jednego elementu. Na przykład:

Element został utworzony
Zmieniono stan
Zmieniono URL
Zmieniono szablon adresu URL

Podsumowanie dalszych informacji o zmianach jest widoczne w kolumnie Szczegóły zmian.

 

Wyświetlanie tej kolumny w raporcie historii zmian

  1. Otwórz właściwości reklamodawcy, konta, kampanii, grupy reklam, strategii ustalania stawek lub etykiety.
  2. W prawym górnym rogu wybierz zakres czasu zaczynający się najwcześniej w dniu 21 maja 2016 roku.
  3. Kliknij Historia zmian w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.
  4. Opcjonalnie. Kliknij nagłówek kolumny, by posortować raport.

 

Lista typów zmian

Na podstawie typów zmian możesz filtrować raport historii zmian.

Zmieniono ustawienia konta
Dodano cel reklamodawcy dla różnych mediów
Usunięto cel reklamodawcy dla różnych mediów
Zmniejszono stawkę
Zwiększono stawkę
Dodano modyfikator stawki
Zmniejszono modyfikator stawki
Zwiększono modyfikator stawki
Usunięto modyfikator stawki
Dodano strategię ustalania stawek
Usunięto strategię ustalania stawek
Zmieniono ustawienia strategii ustalania stawek
Zmieniono budżet
Zmniejszono budżet
Zwiększono budżet
Zmieniono stan wyszukiwarki
Plik danych z zasobami reklamowymi dodany
Plik danych z zasobami reklamowymi usunięty
Element został utworzony
Element wstrzymany
Element został usunięty
Element został wznowiony
Dodano etykietę
Usunięto etykietę
Dodano eksperyment ze stroną docelową
Usunięto eksperyment ze stroną docelową
Zmieniono nazwę
Zmieniono stan
Zmieniono URL
Zmieniono niestandardowy parametr URL
Zmieniono szablon adresu URL

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?