Kolumna Data/Użytkownik

Historia zmian

Wyświetla datę i godzinę wprowadzenia zmiany.  Zawiera także adres e-mail osoby, która zainicjowała zmianę na koncie. Na przykład:

21 maja 2016 r., 1:26:17 PM
example.name@example.com

Adres e-mail jest pokazywany w przypadku zmian wprowadzonych przy użyciu interfejsu użytkownika, arkusza zbiorczego lub operacji zbiorczych oraz zaplanowanych zmian. Jeśli zmianę wprowadził automatyczny system, na przykład synchronizacja, sekcja użytkownika w kolumnie jest pusta.

Ta kolumna umożliwia sortowanie listy zmian. Możesz też filtrować raport historii zmian według adresów e-mail użytkowników widocznych w tej kolumnie.

Sygnatury czasowe synchronizacji w historii zmian oznaczają godzinę, o której synchronizacja się rozpoczęła. Nawet jeśli trwa ona parę ładnych minut, sygnatura nie jest aktualizowana i nie oznacza momentu jej ukończenia. 

Wyświetlanie tej kolumny w raporcie historii zmian

  1. Otwórz właściwości reklamodawcy, konta, kampanii, grupy reklam, strategii ustalania stawek lub etykiety.
  2. W prawym górnym rogu wybierz zakres czasu zaczynający się najwcześniej w dniu 21 maja 2016 roku.
  3. Kliknij Historia zmian w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.
  4. Opcjonalnie. Kliknij nagłówek kolumny, by posortować raport.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?