Kolumna System

Historia zmian

Zawiera nazwę systemu Search Ads 360 lub funkcji, która zainicjowała zmianę (na przykład synchronizacja, optymalizacja stawek czy arkusz zbiorczy). W określonych przypadkach w tej kolumnie znajduje się też nazwa danego elementu. Jeśli na przykład kolumna System zawiera wartość Arkusze zbiorcze, pod spodem znajdzie się nazwa arkusza.

Arkusze zbiorcze
Nazwa_arkusza_2016_06
 

 

Funkcja lub system Kto wprowadził zmianę
Adaptacyjne System
Zarządzanie reklamodawcami Użytkownik lub system (zmianę mogą wprowadzić narzędzia do konserwacji użytkownika)
Optymalizacja stawek System
Zarządzanie budżetem Użytkownik 
Operacje zbiorcze Użytkownik
Arkusze zbiorcze Użytkownik
Przesyłanie arkuszy zbiorczych przez sFTP Użytkownik
Zaplecze przetwarzania danych System. Wskazuje, że usługa Search Ads 360 utworzyła lub zaktualizowała model atrybucji oparty na danych
Zewnętrzny API (nazywany też interfejsem API Search Ads 360) Użytkownik
Zarządzanie asortymentem System
Reguły Użytkownik
Zaplanowane zmiany Użytkownik
Synchronizacja System
Interfejs Search Ads 360 Użytkownik

Nazwę elementu możesz znaleźć w kolumnie szczegółów zmiany.

Raport historii zmian możesz filtrować przy użyciu atrybutów systemowych.

 

Wyświetlanie tej kolumny w raporcie historii zmian

  1. Otwórz właściwości reklamodawcy, konta, kampanii, grupy reklam, strategii ustalania stawek lub etykiety.
  2. W prawym górnym rogu wybierz zakres czasu zaczynający się najwcześniej w dniu 21 maja 2016 roku.
  3. Kliknij Historia zmian w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.
  4. Opcjonalnie. Kliknij nagłówek kolumny, by posortować raport.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?