Zarządzanie budżetem za pomocą strategii ustalania stawek pod kątem budżetu

Informacje o zarządzaniu budżetem

Zarządzanie budżetem w Search Ads 360 umożliwia planowanie, określanie budżetu i generowanie raportów, dzięki czemu masz kontrolę nad wydatkami oraz dostęp do informacji pozwalających poznać przyczyny sukcesu kampanii. Nie musisz już więc eksportować danych do arkusza kalkulacyjnego.

Aby zarządzać rocznymi, kwartalnymi, miesięcznymi lub tygodniowymi nakładami na reklamę w Search Ads 360, najpierw połącz kampanie w grupy budżetu, które odzwierciedlają strukturę, cele działań reklamowych, marki lub rodzaje działalności Twojej firmy. Następnie utwórz plan budżetu, aby określić, ile chcesz wydać w określonym przedziale czasu. 

Organizowanie kampanii w grupy budżetu

Aby zarządzać budżetami w Search Ads 360, połącz kampanie z tym samym przeznaczeniem w grupy budżetu. Jeśli na przykład sprzedajesz lodówki i kuchenki, możesz utworzyć grupę budżetu, która uwzględnia wszystkie kampanie reklamujące sprzęt gospodarstwa domowego. Jeśli reklamujesz zarówno ekskluzywne, jak i tanie hotele, możesz przyporządkować różne kampanie do grup budżetu takich jak klasa luksusowa i klasa ekonomiczna. 

Grupa budżetu może obejmować kampanie z dowolnego obsługiwanego konta wyszukiwarki. Kampanie Google Ads, Microsoft Advertising, Yahoo! Japan oraz z innych typów kont mogą się znajdować w jednej grupie, o ile korzystają z tej samej waluty

Grupa budżetu może obejmować wiele kampanii, ale kampania może w danym momencie należeć tylko do jednej grupy budżetu.

Diagram of 2 budget groups in an advertiser. Each budget group contains 3 or 4 campaigns and 2 or 3 quarterly budget plans impact campaign budgets

Obsługiwane typy kampanii

W grupie budżetu można uwzględnić wszystkie obsługiwane typy kampanii niezależnie od sposobu zarządzania w nich środkami. Oznacza to, że dziennymi budżetami kampanii można zarządzać ręcznie lub automatycznie – z wydatkami za wyświetlanie standardowe lub przyspieszone (tempo). 

7 października 2019 r. wszystkie kampanie w sieci wyszukiwania i kampanie produktowe korzystające z wyświetlania przyspieszonego zostały przełączone w Google Ads na standardowe wyświetlanie. Opcja wyświetlania przyspieszonego jest nadal dostępna w Search Ads 360, ale kampanie Google Ads korzystają teraz ze standardowego wyświetlania. Więcej informacji 

Możesz wskazać kampanie, które chcesz uwzględnić w grupie, używając ich nazw, etykiet, niestandardowych firmowych baz danych lub innych kryteriów, które umożliwiają unikalną identyfikację zestawów kampanii.

Określanie wydatków w planach budżetu

Zasadniczo plan budżetu określa kwotę, którą chcesz przeznaczyć na wydatki, i przedział czasu (tydzień, miesiąc, kwartał, rok), w którym chcesz wydać środki z budżetu i osiągnąć założone cele reklamowe.

Plan zawiera wykresy, które pokazują przewidywane lub szacowane wydatki, wykres tempa wydawania budżetu i tabelę alokacji. Dzięki temu możesz zorientować się, jak rosnąć będą wydatki oraz jak może następować wydawanie budżetu w określonym czasie. Korzystając z wykresów i tabeli alokacji, możesz śledzić i raportować skuteczność w zależności od kwoty, jaką chcesz wydać, wyświetlać szacunkowe wartości wydatków w przypadku każdego segmentu planu, a także ustawić co najmniej jeden cel pośredni.

Automatyczne zarządzanie budżetem dzięki strategii ustalania stawek pod kątem budżetu

Możesz zezwolić Search Ads 360 na optymalizowanie wydatków podczas obowiązywania planu, korzystając ze strategii ustalania stawek pod kątem budżetu do automatycznego przydzielania i resetowania budżetów, stawek i dostosowań stawek poszczególnych kampanii. Więcej informacji

Search Ads 360 nie zmienia automatycznie budżetów kampanii (ani stawek), chyba że wydatkami zarządza budżet strategii ustalania stawek tej usługi.

Pamiętaj o tych aspektach

Jeśli zamierzasz włączyć budżet strategii ustalania stawek, aby optymalizować wydatki, pamiętaj, że kampanii korzystających ze wspólnych budżetów (jest to automatyczny sposób alokacji wydatków przez wyszukiwarki) nie można optymalizować za pomocą budżetu strategii ustalania stawek. Dowiedz się więcej o używaniu budżetu strategii ustalania stawek do automatycznej alokacji i określania wydatków.

 

Example budget pacing chart with actual, estimated, and target spend

Wykres tempa wydawania budżetu przedstawia szacowane, docelowe i rzeczywiste wydatki w okresie obowiązywania planu.  

Tabela alokacji budżetu

Tabela alokacji budżetu przedstawia łączny budżet z podziałem na tygodnie lub dni, szacowane i rzeczywiste skumulowane kwoty oraz szacowany i rzeczywisty kluczowy wskaźnik wydajności (w postaci przychodów, kliknięć, CPA lub konwersji).

 

Budget allocation table in new budget plan. $750000 allocated weekly from April 1 to April 30.

Search Ads 360 prognozuje skuteczność na podstawie historycznych danych o skuteczności i jedynie zaleca przydziały w poszczególnych planach budżetu. 

Raporty w zarządzaniu budżetem

Search Ads 360 generuje łączne raporty o skuteczności wszystkich grup budżetu i kampanii, a także o poszczególnych grupach budżetu i planach, dzięki czemu możesz porównywać rzeczywiste wydatki z budżetem docelowym. Więcej informacji o raportach dotyczących budżetu.

Raporty o skuteczności grupy budżetu są dostępne tylko w zarządzaniu budżetem.

Podsumowanie zalet zarządzania budżetem

Zalety zarządzania budżetem to między innymi:

 • Wykresy przedstawiające docelowe i szacowane wydatki oraz kluczowe wskaźniki wydajności (takie jak CPA czy przychody) we wszystkich grupach budżetu reklamodawcy umożliwiają szybkie przeglądanie tempa wydawania budżetu i rozkładu skuteczności.
 • Opcjonalne automatyczne przydzielanie budżetu, określanie stawek i dostosowań stawek, którymi zarządza strategia ustalania stawek pod kątem budżetu.
 • Tabele raportowania zawierają wszystkie grupy oraz plany budżetu i prezentują ich skuteczność w ramach reklamodawcy.
 • Prognozowanie wydatków i innych celów na podstawie danych o skuteczności historycznej. Historia skuteczności pozwala też Search Ads 360 na uwzględnianie sezonowości podczas szacowania wstępnych alokacji.
 • Szacowane skumulowane wydatki na potrzeby różnych celów i przydziałów wskazują, czy wydatki docelowe mieszczą się w zakresie wydatków historycznych dla grup kampanii.
 • Dzienne, tygodniowe, miesięczne, kwartalne i roczne raporty o budżecie ułatwiają analizę i określanie optymalnego przydzielania budżetu oraz przeglądanie tempa wydawania środków.
Zarządzanie budżetem zastępuje raporty o tempie wydawania budżetu w charakterze narzędzia do raportowania wydatków. Więcej informacji o tworzeniu używanych wcześniej raportów o tempie wydawania budżetu w zarządzaniu budżetem.

Funkcje obsługiwane i nieobsługiwane

Poniższa lista wymienia funkcje Search Ads 360, których można używać ze składnikami zarządzania budżetem.

Obsługiwane funkcje

 • Cele. Do utworzenia planu budżetu potrzeba celu konwersji lub docelowej liczby kliknięć.
 • Zmiany zbiorcze. Dodawanie lub usuwanie wielu kampanii z grupy budżetu w interfejsie lub za pomocą arkusza zbiorczego.
 • Firmowe bazy danych i filtry. Możesz korzystać ze swojej firmowej bazy danych do filtrowania listy kampanii, które chcesz uwzględnić w grupie budżetu.
 • Tylko wyszukiwarki. Do grup budżetu mogą należeć tylko kampanie wyszukiwarek. Kampanii z wyszukiwarek społecznościowych i używanych do śledzenia nie można uwzględniać w grupach budżetu.
 • Historia zmian. Niektóre rodzaje zmian wprowadzanych w zarządzaniu budżetem są rejestrowane w raportach Historia zmian. Są to np. zmiany w grupach i planach budżetu, budżetach, stawkach oraz w dostosowaniach stawek.
 • Strategie ustalania stawek pod kątem budżetu z określonymi wydatkami miesięcznymi. Strategie ustalania stawek z określonymi wydatkami miesięcznymi zostały zastąpione strategiami ustalania stawek pod kątem budżetu. Te ostatnie strategie mogą też optymalizować wydatki w wybranych tygodniach, kwartałach lub w okresach niestandardowych. Więcej informacji

Nieobsługiwane funkcje

 • Reguły nie mogą być stosowane w celu dodania lub usunięcia kampanii z grup budżetu ani do zmiany budżetów.
 • Skuteczność grupy budżetu i planu budżetu nie jest dostępna w raportach wykonawczych.
 • Strategii ustalania stawek nie można stosować do grup budżetu ani planów budżetu. Aby zautomatyzować zmienianie budżetów, stawek i dostosowań stawek, utwórz budżet strategii ustalania stawek w planie budżetu. 
 • Kopiowanie kampanii. Grupy budżetu, plany budżetu i strategie ustalania stawek pod kątem budżetu nie są kopiowane.

Omówienie procedury korzystania z zarządzania budżetem

 1. Utwórz grupy budżetu i dodaj do nich kampanie.
 2. Utwórz co najmniej jeden plan budżetu oraz uruchom automatyzację budżetu, włączając strategię ustalania stawek pod kątem budżetu.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?