Generowanie raportów o kampaniach w mediach społecznościowych

Raportowanie danych o kampaniach w mediach społecznościowych

Gdy zarejestrujesz konto wyszukiwarki społecznościowej w Search Ads 360, w raportach Floodlight zaczną pojawiać się dane o konwersjach generowanych przez reklamy w tej wyszukiwarce i rejestrowanych przez tagi Floodlight na Twoich stronach internetowych. Raportowanie konwersji działa automatycznie – nie musisz nic więcej robić.

Aby raportować dane o kosztach i zaangażowaniu, musisz zalogować się w PMD, wyeksportować dane i wysłać je do Search Ads 360. PMD może oferować opcję planowania regularnego eksportu i automatycznego przesyłania danych do Search Ads 360. Jeśli nie wyślesz tych danych do Search Ads 360, raporty nie będą uwzględniać liczb kliknięć i wyświetleń ani kosztów związanych z reklamami w mediach społecznościowych. Liczby wizyt i konwersji Floodlight wciąż będą dostępne.

Importowanie danych o kosztach i zaangażowaniu nie jest obsługiwane na Twitterze.

Search Ads 360 automatycznie tworzy kampanie w mediach społecznościowych

Search Ads 360 automatycznie tworzy kampanie, grupy reklam i reklamy w miarę udostępniania danych raportowania (przez importowanie danych o kosztach i zaangażowaniu lub śledzenie kliknięć).

Kampanie, grupy reklam i reklamy, które nie uzyskały kliknięcia lub nie zostały zaimportowane w zakresie czasowym raportu w Search Ads 360, nie są uwzględniane.

Więcej informacji

Nazwy mogą być skrócone w raportach Search Ads 360

Aby linki monitorujące nie były zbyt długie, czasami Search Ads 360 skraca nazwy kampanii, grup reklam i reklam do 20 znaków. Nazwy nie zmieniają się w samej wyszukiwarce. Skrócone nazwy pojawiają się tylko w raportach Search Ads 360 i raportach usługi Campaign Manager.

Jeśli skrócone nazwy nie są unikalne, do rozróżnienia kampanii, grup reklam i reklam możesz użyć identyfikatora wyszukiwarki lub identyfikatora Search Ads 360.

Kiedy Search Ads 360 zaczyna raportować konwersje z nowych reklam społecznościowych?

W ciągu pierwszej godziny od dodania linków monitorujących Search Ads 360 do reklamy społecznościowej w wyszukiwarce Search Ads 360 może nie być w stanie śledzić wizyt i konwersji. Na przykład:

 1. Logujesz się w wyszukiwarce społecznościowej i tworzysz reklamę społecznościową.
 2. Dodajesz do tej reklamy linki monitorujące Search Ads 360.
 3. Reklama jest wyświetlana natychmiast, a jej kliknięcie jest przekierowywane do Search Ads 360.
 4. Search Ads 360 tworzy kopię reklamy do celów raportowania.
 5. Przez pierwszą godzinę od utworzenia reklamy w wyszukiwarce społecznościowej Search Ads 360 nie może przypisywać do niej wizyt ani konwersji, nawet jeśli jest widoczna w Search Ads 360. W raportach Płatne społecznościowe w Kreatorze raportów te konwersje mogą być widoczne jako nieprzypisane.
 6. Po dwóch godzinach reklama jest wyświetlana ponownie i jej kliknięcie jest przekierowywane do Search Ads 360.
 7. Search Ads 360 może zarejestrować wizytę oraz wszystkie konwersje powiązane z tym kliknięciem, ponieważ od utworzenia reklamy minęła ponad godzina.

Poza tym ze względu na takie czynniki jak filtrowanie spamu w Google Marketing Platform i czas wymagany, by wyszukiwarki społecznościowe zaakceptowały nową reklamę, w ciągu pierwszych 24 godzin od utworzenia kopii reklamy społecznościowej przez Search Ads 360 możesz zauważyć ujemne wartości kliknięć lub wyświetleń. 

Wyświetlanie danych o kosztach i zaangażowaniu w mediach społecznościowych

Jeśli dane o kosztach i zaangażowaniu zostały wysłane do Search Ads 360:

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy lub wybierz węższy zakres.
  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. Kliknij dowolną z tych kart:
  • Konta wyszukiwarek.
  • Kampanie
  • Grupy reklam
  • Reklamy
 3. Dostosuj zakres czasowy raportu, by obejmował tylko ten okres, którego dotyczą dane społecznościowe przesłane do Search Ads 360.
 4. Opcjonalnie zastosuj filtry, by wyświetlić tylko te dane, które Cię interesują.
  Na przykład na poziomie reklamodawcy możesz tak przefiltrować informacje, by na karcie Konta wyszukiwarek widzieć tylko konta społecznościowe.

Domyślnie raport zawiera kolumny z danymi o kosztach, takie jak KliknięciaKoszt. Możesz dodać lub usunąć kolumny, aby wyświetlić inne dane z sieci społecznościowej,  np. dane o zaangażowaniu.

Wyświetlanie liczby konwersji Floodlight

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy lub wybierz węższy zakres.
  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. Kliknij dowolną z tych kart:
  • Konta wyszukiwarek.
  • Kampanie
  • Grupy reklam
  • Reklamy
 3. Dostosuj zakres czasowy raportu, by obejmował tylko ten okres, którego dotyczą dane społecznościowe przesłane do Search Ads 360.
 4. Dodaj dane Floodlight do raportu.
  Na przykład w menu Widok nad tabelą raportowania wybierz Działania lub Sprzedaż. Search Ads 360 wyświetli kolumny z informacjami o konwersjach. W każdym wierszu będzie liczba wygenerowanych konwersji.

  Jeśli dane o kosztach i zaangażowaniu w mediach społecznościowych nie zostały wysłane do Search Ads 360, dodaj kolumnę Wizyty. Zawiera ona liczbę wejść klientów na Twoją stronę po kliknięciu reklamy w mediach społecznościowych. W przeciwieństwie do kliknięć wizyty są rejestrowane przez Search Ads 360, dlatego nie musisz importować danych wyszukiwarki.
 5. Aby uzyskać szczegółowe informacje, utwórz niestandardowe kolumny Floodlight, które będą zawierać raportowane dane o aktywnościach Floodlight. Następnie dodaj te kolumny niestandardowe do raportu. Więcej informacji
 6. Opcjonalnie zastosuj filtry, by wyświetlić tylko te dane, które Cię interesują.
  Na przykład na poziomie reklamodawcy możesz tak przefiltrować informacje, by na karcie Konta wyszukiwarek widzieć tylko konta społecznościowe.

Inne funkcje raportowania

Raporty zawierające liczby konwersji oraz dane z wyszukiwarek społecznościowych oferują te same funkcje co raporty z liczbami konwersji i danymi z tradycyjnych wyszukiwarek. W Search Ads 360 możesz na przykład wykonywać te czynności związane z danymi społecznościowymi:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?