Kolumna Maksymalny CPC w kampanii natywnej

Yahoo! Gemini

Określa maksymalną stawkę stosowaną, by wyświetlać reklamy w sieci natywnej Yahoo! Gemini.

Maksymalny CPC kampanii natywnej jest oznaczony jako Stawka grupy natywnej w edytorze ustawień grupy reklam.

 

Dodawanie tej kolumny do raportu

  1. Otwórz właściwości reklamodawcy, konta Yahoo! Gemini lub kampanii.
  2. Kliknij kartę Grupy reklam.

  3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.
    2. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania.
    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?