Istnieje takie wykluczające słowo kluczowe (konto)

Pojawia się w raporcie wyszukiwanych haseł. Zawiera wartość Tak, jeśli w kampanii lub w dowolnej grupie reklam na koncie wyszukiwarki znajduje się wykluczające słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym do hasła w kolumnie Wyszukiwane hasło.  

Wykluczające słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym może być inne niż słowo widoczne w kolumnie Słowo kluczowe. W bieżącym wierszu mogą na przykład znajdować się dane dotyczące słowa kluczowego w dopasowaniu ścisłym w bieżącej grupie reklam, podczas gdy inna grupa reklam zawiera wykluczające słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym.

Jest dostępna tylko na poziomie kampanii i grupy reklam. W kampanii lub grupie reklam Google Ads kolumna pojawia się dopiero po wykonaniu podziału na segmenty według słowa kluczowego.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz konto, kampanię lub grupę reklam wyszukiwarki.
  2. Kliknij kartę Słowa kluczowe i wybierz Wyszukiwane hasła.
  3. Na koncie Google Ads otwórz kampanię lub grupę reklam. Potem kliknij przycisk Wyświetl słowa kluczowe znajdujący się nad tabelą raportowania.
  4. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:
    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

    2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny i naciśnij Enter.

    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?