Kopiowanie kampanii

Sposób dopasowywania i kopiowania aktualizacji kampanii

Po początkowym skopiowaniu kampanii możesz dodać do kampanii źródłowych nowe grupy reklam, słowa kluczowe oraz reklamy, a następnie skopiować je do innych kampanii. Tak samo możesz też skopiować zmiany wprowadzone w określonych ustawieniach kampanii. 

W tabeli poniżej znajdziesz ustawienia, na podstawie których Search Ads 360 ustala, czy w wyszukiwarce docelowej istnieje już kopia kampanii, grupy reklam lub innego elementu. Tabela zawiera też opis działań, które wykonuje Search Ads 360, gdy kopia istnieje lub nie istnieje.

Jeśli na przykład konta wyszukiwarek Google Ads i Microsoft Advertising zawierają kampanie o takiej samej nazwie, Search Ads 360 przyjmuje, że są to kopie. Następnie kopiuje nowe grupy reklam, reklamy i słowa kluczowe na konto docelowe oraz proponuje aktualizację ustawień stanu i budżetu kampanii.

Element Porównywane ustawienie Działanie
Kampanie na różnych kontach wyszukiwarek Nazwa kampanii

Jeśli nazwy źródłowa i docelowa są jednakowe, Search Ads 360 kopiuje: 

Jeśli stan kampanii źródłowej to Usunięta, usługa nie aktualizuje konta docelowego. W takim przypadku musisz ręcznie usunąć kampanię z konta docelowego. Etykiety nie są kopiowane.

Gdy nazwy są różne, Search Ads 360 tworzy nową kampanię, uwzględniając ustawienia obsługiwane na koncie docelowym.

Kampanie na tym samym koncie wyszukiwarki
Nazwa kampanii źródłowej – kopia

Gdy wykonasz kopiowanie na to samo konto wyszukiwarki, Search Ads 360 nadaje kampanii docelowej nazwę 
Nazwa kampanii źródłowej – kopia.
Jeśli na przykład kampania źródłowa ma nazwę Ogólna: buty, kopia otrzymuje nazwę Ogólna: buty – kopia.

Jeśli nazwy źródłowa i docelowa są jednakowe, Search Ads 360 kopiuje: 

Gdy nazwy są różne, Search Ads 360 tworzy nową kampanię, uwzględniając obsługiwane ustawienia. Jeśli na przykład zmienisz nazwę Ogólna: buty – kopia na Ogólna: buty, Pomorze, Search Ads 360 utworzy nową kampanię.

Grupy reklam Nazwa grupy reklam

Jeśli nazwy źródłowa i docelowa są jednakowe, Search Ads 360 kopiuje zmiany wybranych ustawień:

 • Stan grupy reklam

Jeśli nazwy są różne, Search Ads 360 tworzy nową grupę reklam, uwzględniając obsługiwane ustawienia, słowa kluczowe i reklamy. 

Słowa kluczowe
 • Tekst
 • Typ dopasowania

Jeśli słowa kluczowe do siebie pasują, aktualizowane są wybrane ustawienia:

 • Adresy URL stron docelowych
 • Maksymalny CPC
 • Stan

Jeśli słowa kluczowe do siebie nie pasują, usługa kopiuje do docelowej grupy reklam nowe słowo kluczowe.

Reklamy

Rozszerzone reklamy tekstowe:

 • Nagłówek 1
 • Nagłówek 2
 • Opis 1
 • Opis 2
 • Stan

Standardowe reklamy tekstowe:

 • Tytuł
 • Opis
 • Stan

Jeśli reklamy do siebie pasują, aktualizacja nie zachodzi.

Jeśli reklamy do siebie nie pasują, na konto docelowe kopiowane są nowe reklamy.

Jak szybko zmiany zaczynają obowiązywać?

Jeśli kampanie źródłowa i docelowa są aktywne, aktualizacje zaczynają obowiązywać natychmiast. 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?