Kopiowanie kampanii

Ustawienia źródłowe i docelowe w Baidu

Kopiowanie z Baidu do Baidu

Gdy w ramach operacji kopiowania Search Ads 360 tworzy nowe kampanie, grupy reklam, reklamy, słowa kluczowe i wykluczające słowa kluczowe, tylko niektóre z ustawień są kopiowane z kampanii źródłowej (jak opisano to poniżej). (Zobacz listę ustawień, które możesz zaktualizować w istniejących kopiach).

Ustawienia kampanii w Baidu

Jeśli konto wyszukiwarki nie zawiera jeszcze kampanii o nazwie Kopia kampanii źródłowej, Search Ads 360 utworzy nową kampanię i skopiuje ustawienia wymienione poniżej.

Ustawienia kampanii Baidu

Nazwa

Budżet dzienny

Rotacja reklam

Lokalizacje docelowe:

 • Kraj

 • Region

 • Miasto

Lokalizacje docelowe Search Ads 360 kopiuje tylko do nowych kampanii. Nie są one aktualizowane w żadnych istniejących kopiach kampanii.

Dostosowanie stawek mobilnych

Szablon URL

Stan

Jeśli zmienisz stan kampanii źródłowej na Usunięta, nie jest on aktualizowany w kampanii docelowej. Aby miała ona taki stan, musisz zmienić go ręcznie.

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej kampanii:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

Ustawienia grup reklam w Baidu

Jeśli kampania docelowa nie zawiera jeszcze grupy reklam o tej samej nazwie co grupa źródłowa, Search Ads 360 tworzy nową grupę reklam i kopiuje do niej wymienione tutaj ustawienia.

 

Ustawienia grup reklam Baidu

Nazwa

Domyślny CPC w sieci wyszukiwania

Dostosowanie stawek mobilnych

Szablon URL

Stan

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej grupy reklam:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

Ustawienia reklam w Baidu

Jeśli docelowa grupa reklam nie zawiera jeszcze reklamy o tej samej nazwie co reklama w grupie źródłowej, Search Ads 360 tworzy nową reklamę i kopiuje do niej wymienione tutaj ustawienia.

 

Ustawienia reklam Baidu

Nazwa reklamy

Tytuł reklamy

Wiersz 1
Wiersz 2

Wyświetlany URL

Stan

 

Te ustawienia nie są kopiowane na konto żadnej wyszukiwarki:

 • Etykiety

 

Ustawienia słów kluczowych w Baidu

Jeśli docelowa grupa reklam nie zawiera jeszcze słowa kluczowego o tej samej nazwie i typie dopasowania co słowo w grupie źródłowej, Search Ads 360 tworzy nowe słowo kluczowe i kopiuje do niego wymienione tutaj ustawienia. To oznacza, że jeśli w docelowej grupie reklam nie ma jeszcze dokładnie takiego samego słowa kluczowego, Search Ads 360 tworzy w niej nowe słowo.

 

Ustawienia słów kluczowych Baidu

Tekst

Typ dopasowania

Stawka minimalna

Stawka maksymalna

URL na komputery 

URL mobilny

Parametry adresu URL

Stan

 

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowego słowa kluczowego:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 • Udział w teście strony docelowej

Ustawienia wykluczających słów kluczowych w Baidu

Jeśli docelowa kampania lub grupa reklam nie zawiera jeszcze wykluczającego słowa kluczowego o tej samej nazwie (i typie dopasowania) co słowo w kampanii źródłowej, Search Ads 360 tworzy nowe wykluczające słowo kluczowe i kopiuje do niego wymienione tutaj ustawienia.

 

Ustawienia wykluczającego słowa kluczowego Baidu

Tekst

Typ dopasowania

Stan

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?