Kopiowanie kampanii

Ustawienia źródłowe i docelowe w Yahoo! Japan

Kopiowanie z Yahoo! Japan do Yahoo! Japan

Gdy w ramach operacji kopiowania Search Ads 360 tworzy nowe kampanie, grupy reklam, reklamy, słowa kluczowe i wykluczające słowa kluczowe, tylko niektóre z ustawień są kopiowane z kampanii źródłowej (jak opisano to poniżej). (Zobacz listę ustawień, które możesz zaktualizować w istniejących kopiach).

Ustawienia kampanii w Yahoo! Japan

Jeśli konto wyszukiwarki nie zawiera jeszcze kampanii o nazwie Kopia kampanii źródłowej, Search Ads 360 utworzy nową kampanię i skopiuje ustawienia wymienione poniżej.

Ustawienia kampanii w Yahoo! Japan

Nazwa

Budżet dzienny

Metoda wyświetlania reklam

Daty rozpoczęcia i zakończenia:

 • Jeśli źródłowa data rozpoczęcia lub zakończenia przypada w przeszłości, Search Ads 360 ustawia w kampanii docelowej bieżącą datę.

Rotacja reklam

Lokalizacje docelowe

Search Ads 360 kopiuje lokalizacje docelowe tylko do nowych kampanii. Nie są one aktualizowane w żadnych dotychczasowych kopiach kampanii.

Dostosowanie stawek mobilnych

Szablon URL

Stan

Jeśli zmienisz stan kampanii źródłowej na Usunięta, nie jest on aktualizowany w kampanii docelowej. Aby miała ona taki stan, musisz zmienić go ręcznie.

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej kampanii:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

Te ustawienia nie są kopiowane na konto żadnej wyszukiwarki:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 

Ustawienia grup reklam w Yahoo! Japan

Jeśli kampania docelowa nie zawiera jeszcze grupy reklam o tej samej nazwie co grupa źródłowa, Search Ads 360 tworzy nową grupę reklam i kopiuje do niej wymienione tutaj ustawienia.

 

Ustawienia grup reklam w Yahoo! Japan

Nazwa

Domyślny CPC w sieci wyszukiwania

Yahoo! Japan wymaga domyślnego CPC w sieci wyszukiwania wynoszącego co najmniej 1 jen. 

Dostosowanie stawek mobilnych

Szablon URL

Stan

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej grupy reklam:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 

Ustawienia reklam w Yahoo! Japan

Jeśli docelowa grupa reklam nie zawiera jeszcze reklamy o tej samej nazwie co reklama w grupie źródłowej, Search Ads 360 tworzy nową reklamę i kopiuje do niej wymienione tutaj ustawienia.

Wszystkie standardowe reklamy tekstowe ze źródłowej grupy reklam są kopiowane na konto docelowe jako standardowe reklamy tekstowe.
Wszystkie rozszerzone reklamy tekstowe ze źródłowej grupy reklam są kopiowane na konto docelowe jako rozszerzone reklamy tekstowe.

Standardowe reklamy tekstowe

Ustawienia standardowych reklam tekstowych w Yahoo! Japan

Nazwa reklamy

Tytuł reklamy

Wiersz 1
Wiersz 2

Wyświetlany URL

URL strony docelowej

Ustawienie mobilne

Szablon URL

Stan

Rozszerzone reklamy tekstowe

Ustawienia rozszerzonych reklam tekstowych w Yahoo! Japan

Nazwa reklamy

Nagłówek
Nagłówek 2

Linia tekstu 1

Docelowy URL

Ścieżka 
Ścieżka 2

Szablon URL

Stan

 

To ustawienie nie jest kopiowane na konto żadnej wyszukiwarki:

 • Etykiety

 

Ustawienia słów kluczowych w Yahoo! Japan

Jeśli docelowa grupa reklam nie zawiera jeszcze słowa kluczowego o tej samej nazwie i typie dopasowania co słowo w grupie źródłowej, Search Ads 360 tworzy nowe słowo kluczowe i kopiuje do niego wymienione tutaj ustawienia. To oznacza, że jeśli w docelowej grupie reklam nie ma jeszcze dokładnie takiego samego słowa kluczowego, Search Ads 360 tworzy w niej nowe słowo.

 

Ustawienia słów kluczowych w Yahoo! Japan

Tekst

Typ dopasowania

Stawka minimalna

Stawka maksymalna

Szablon URL

URL strony docelowej

Parametry adresu URL

Stan

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowego słowa kluczowego:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 • Udział w teście strony docelowej

 

Ustawienia wykluczających słów kluczowych w Yahoo! Japan

 

Jeśli docelowa kampania lub grupa reklam nie zawiera jeszcze wykluczającego słowa kluczowego o tej samej nazwie (i typie dopasowania) co słowo w kampanii źródłowej, Search Ads 360 tworzy nowe wykluczające słowo kluczowe i kopiuje do niego wymienione tutaj ustawienia.

 

Ustawienia wykluczających słów kluczowych w Yahoo! Japan

Tekst

Typ dopasowania

Stan

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?