Kopiowanie kampanii

Źródło i miejsce docelowe Microsoft Advertising

Kopiowanie z Microsoft Advertising do Microsoft Advertising

Gdy w ramach operacji kopiowania Search Ads 360 tworzy nowe kampanie, grupy reklam, reklamy, słowa kluczowe i wykluczające słowa kluczowe, tylko niektóre z ustawień są kopiowane z kampanii źródłowej (jak opisano to poniżej). (Zobacz listę ustawień, które możesz zaktualizować w istniejących kopiach).

Ustawienia kampanii w Microsoft Advertising

Jeśli konto wyszukiwarki nie zawiera jeszcze kampanii o nazwie Kopia kampanii źródłowej, Search Ads 360 utworzy nową kampanię i skopiuje ustawienia wymienione poniżej.

Ustawienia kampanii Microsoft Advertising 

Nazwa

Budżet dzienny

Typ budżetu

Lokalizacje docelowe:

 • Kraj

 • Okręg

 • Miasto

 • Obszar miejski

Search Ads 360 kopiuje lokalizacje docelowe tylko do nowych kampanii. Nie są one aktualizowane w żadnych istniejących kopiach kampanii. 

Kody pocztowe nie są kopiowane.

Dostosowanie stawek mobilnych

Dostosowanie stawek na tablety

Dostosowanie stawek na komputery

Szablon URL

Stan

Jeśli zmienisz stan kampanii źródłowej na Usunięta, nie jest on aktualizowany w kampanii docelowej. Aby miała ona taki stan, musisz zmienić go ręcznie.
Linki do podstron

 

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej kampanii:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 

Ustawienia grup reklam Microsoft Advertising

Jeśli kampania docelowa nie zawiera jeszcze grupy reklam o tej samej nazwie co grupa źródłowa, Search Ads 360 tworzy nową grupę reklam i kopiuje do niej wymienione tutaj ustawienia.

 

Ustawienia grup reklam Microsoft Advertising

Nazwa

Stawka w sieci wyszukiwania

Lokalizacje docelowe:

 • Kraj

 • Okręg

 • Miasto

 • Obszar miejski

Search Ads 360 kopiuje lokalizacje docelowe tylko do nowych kampanii. Nie są one aktualizowane w żadnych istniejących kopiach kampanii.

Kody pocztowe nie są kopiowane.

Dostosowanie stawek mobilnych

Dostosowanie stawek na tablety
Dostosowanie stawek na komputery

Szablon URL

Stan

Linki do podstron

 

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej grupy reklam:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 

Ustawienia reklam Microsoft Advertising


Wszystkie rozszerzone reklamy tekstowe ze źródłowej grupy reklam są kopiowane na konto docelowe jako rozszerzone reklamy tekstowe.

 

Operacja kopiowania nie kopiuje standardowych reklam tekstowych, ponieważ od 31 lipca 2017 roku Microsoft Advertising nie obsługuje tworzenia ani edytowania takich reklam.

Na kontach Microsoft Advertising możesz tworzyć i edytować tylko rozszerzone reklamy tekstowe, pod warunkiem że konta te zostały przeniesione do ulepszonych adresów URL.

Microsoft Advertising będzie nadal wyświetlać standardowe reklamy tekstowe, a Search Ads 360 będzie nadal raportować dotyczące ich dane. 

 

Rozszerzone reklamy tekstowe

Ustawienia rozszerzonych reklam tekstowych Microsoft Advertising

Nazwa reklamy

Nagłówek
Nagłówek 2

Linia tekstu 1

Docelowy URL

Ścieżka 
Ścieżka 2

Szablon URL

Stan

 

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej reklamy:

 • Etykiety

 

Ustawienia słów kluczowych

Jeśli docelowa grupa reklam nie zawiera jeszcze słowa kluczowego o tej samej nazwie i typie dopasowania co słowo w grupie źródłowej, Search Ads 360 tworzy nowe słowo kluczowe i kopiuje do niego wymienione tutaj ustawienia. To oznacza, że jeśli w docelowej grupie reklam nie ma jeszcze dokładnie takiego samego słowa kluczowego, Search Ads 360 tworzy w niej nowe słowo.

Ustawienia słów kluczowych Microsoft Advertising

Tekst

Typ dopasowania

Stawka minimalna

Stawka maksymalna

Szablon URL

URL strony docelowej

Parametry adresu URL

Stan

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowego słowa kluczowego:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 • Udział w teście strony docelowej

 

Ustawienia wykluczających słów kluczowych w Microsoft Advertising

Jeśli docelowa kampania lub grupa reklam nie zawiera jeszcze wykluczającego słowa kluczowego o tej samej nazwie (i typie dopasowania w Google Ads) co słowo w kampanii źródłowej, Search Ads 360 tworzy nowe wykluczające słowo kluczowe i kopiuje do niego wymienione tutaj ustawienia.

Ustawienia wykluczających słów kluczowych Microsoft Advertising

Tekst

Typ dopasowania

Stan

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?