Kolumna Urządzenie, na które jest ustawione kierowanie

Wskazuje typ urządzenia, na którym przebiega test. Na przykład testy z ustawieniem Mobilne są przeprowadzane tylko wtedy, gdy klienci szukają na urządzeniach mobilnych. Dotyczy tylko testów na kontach wyszukiwarki Google Ads.

Jeśli rozpoczynasz test strony docelowej na koncie wyszukiwarki Google Ads, określ, czy ma on obejmować wszystkie urządzenia, tylko urządzenia mobilne czy wszystkie urządzenia poza mobilnymi.

Choose a device type when you start a test.

Podczas analizy i porównania skuteczności testu kolumna Urządzenie, na które jest ustawione kierowanie zawiera jedną z tych wartości:

 • Wszystkie: test przebiega wtedy, gdy klienci szukają na urządzeniach mobilnych i innych niż mobilne. 
 • Mobilne: test przebiega tylko wtedy, gdy klienci szukają na urządzeniach mobilnych.
 • Komputery i tablety: test przebiega tylko na urządzeniach innych niż mobilne.
 • Brak wartości: test przebiega na koncie wyszukiwarki innej niż Google Ads (na przykład dotyczy słów kluczowych Bing Ads) lub rozpoczął się przed wprowadzeniem w Search Ads 360 testów związanych z typem urządzenia.

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy lub wybierz węższy zakres.

 2. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Testy strony docelowej.

 3. Jeśli kolumny jeszcze nie widać, wykonaj te czynności:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?