Informacje o reklamodawcach

Aby reklamodawca był dostępny w Search Ads 360, musisz go najpierw utworzyć w usłudze Campaign Manager. Następnie stanie się on kolejną jednostką organizacyjną w hierarchii wirtualnej agencji reklamowej Search Ads 360.

Agencja Search Ads 360 imituje strukturę agencji w tym sensie, że może mieć wielu reklamodawców. Każdy reklamodawca zawiera zazwyczaj różne konta wyszukiwarek, np. Google Ads i Microsoft Advertising, z których możesz korzystać, by zarządzać kampaniami marketingowymi i śledzić ich skuteczność.

Search Ads 360 agency structure

Agencją Search Ads 360 zarządza menedżer agencji – jeden z typów użytkowników w Search Ads 360. Menedżer agencji grupuje reklamodawców i przydziela różne rodzaje dostępu użytkownika do agencji lub reklamodawcy. Menedżer agencji może na przykład utworzyć reklamodawcę dla wszystkich kampanii określonego klienta. Może też utworzyć osobnych reklamodawców dla poszczególnych działów czy linii produktów i przydzielić różne rodzaje dostępu użytkownika do każdego reklamodawcy.

Pamiętaj, że niezależnie od przypisanego typu użytkownika dostępna jest tylko ograniczona ilość danych dotyczących wielu reklamodawców. Na przykład użytkownik na poziomie reklamodawcy z uprawnieniami dostępu do więcej niż jednego reklamodawcy może porównać liczbę kliknięć i koszt dla każdego reklamodawcy. Jednak w ramach jednego reklamodawcy może przeglądać szczegółowe raporty, np. dane dotyczące wszystkich słów kluczowych i reklam na wszystkich kontach wyszukiwarek i w kampaniach tego reklamodawcy.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?