Reklam metniyle deneme yapma

Reklam metni test sonuçları nasıl yorumlanmalıdır?

Reklam metni testleri birer denemedir; sonuçların reklam öğeleriniz hakkında kararlar verirken size ek bilgi sağlaması amaçlanır. Sonuçların, bir reklamın performansını garanti etmesi amaçlanmaz.  Bir test, test sonuçlarının rastgele olmadığını yani testin öneminin yüksek olduğunu gösterecek kadar veri toplarsa, testi tekrar etmeniz durumunda muhtemelen aynı performansı görürsünüz.   

 

Örnekler:

Sonuç: Önemi yüksek mi?

Reklam metni test sonucunun önemi yüksekse ve bir reklam, diğer reklamlardan daha iyi bir performans sergilediyse kötü performans gösteren reklamları durdurabilirsiniz. En iyi reklam, güven aralığıyla belirtilen aralıkta performans göstermeye devam eder.

Ad copy test results. Two ads shown, one with down arrow and one with up arrow.

Reklam metni testi ayarları

Hedef = TO
İstatistiksel önem eşiği = %95

 

Bir reklama ilişkin reklam metni testi sonuçları

Güven aralığı = %3,92 - %4,27

Sonuç, %95 emin olabileceğinizi ve daha iyi performans gösteren reklamın doğru TO değerinin %3,92 ile %4,27 arasında olduğundan %95 oranında emin olabileceğinizi belirtmektedir. 

 

 

Sonuç: Önemi yüksek değil

Bir reklam metni testi sonucunun önemi yüksek değilse ve testte yer alan reklamların tümü aynı performansı gösterirse testi durdurabilir ve reklamları yayınlamaya devam edebilirsiniz.

Significant ad copy test with undetermined rating for all four ads

Reklam metni testi ayarları

Hedef = Eylem oranı
İstatistiksel önem eşiği = %90

 

Reklam metni testi sonuçları 

Tüm reklamlara ilişkin güven aralığı %81,65 ile %90,88 arasındadır

Sonuç, reklam performansında önemli bir fark olmadığını gösterir. Reklamların hiçbirini duraklatmadan testi durdurabilirsiniz.  Daha fazla test yapmak isterseniz reklam grubuna daha fazla reklam eklemeyi ve daha sonra, yeni bir test başlatmayı düşünebilirsiniz. 

 

 

Sonuç: Önemi yüksek mi?

Bir reklam metni testinde yer alan tüm reklamlar karar verilmedi olarak derecelendirildiğinde testin önemi yüksek olabilir.  

Ad copy test. Significant results, but both ads are rated undecided.

Reklam metni testi ayarları

Hedef = TO
İstatistiksel önem eşiği = %95

 

Reklam metni testi sonuçları 

Güven aralıkları, Reklam1'in TO'sunun %1,55 ile %1,80 arasında olduğunu gösterir. Reklam2'nin TO'su %1,33 ile %1,56 arasında bir yerdedir.  Sonuçlar, Reklam2'nin Reklam1'dden daha iyi performans gösterebileceğini, ancak bunun pek olası olmadığını gösterir. 

Bu tür sonuçlar aldığınızda en iki seçeneğiniz olur. Reklam1, biraz daha iyi performans gösterdiği için testi durdurabilir ve Reklam2'yi duraklatabilirsiniz. Bu durum, TO büyük olasılıkla yükselir. İsterseniz testi durdurabilir ve her iki reklamın da yayınlanmaya devam etmesine izin verebilirsiniz.

 

 

Sonuç: Önemi yüksek mi?

Bir reklam metni testinin önemi yüksek olabilir ve test, belirlenmemiş reklam performansına sahip, kötü performans gösteren reklamları tanımlayabilir.

Completed ad copy test. Results show two ads that are undecided and another that performed poorly.

 

Reklam metni testi ayarları

Hedef = Gelir/ziyaret
İstatistiksel önem eşiği = %90

 

Reklam metni testi sonuçları 

Sonuç, testi durdurup kötü performans gösteren reklamları duraklatabileceğinizden %90 oranında emin olabileceğinizi belirtmektedir. Diğer reklamlar, belirtilen aralıklarda performans göstermeye devam eder.

 

Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?