Omówienie Search Ads 360

Campaign Manager 360

Campaign Manager 360 służy do zarządzania kampaniami displayowymi na stronach internetowych i urządzeniach mobilnych. Usługa ta oferuje rozbudowany zestaw funkcji do wyświetlania, kierowania i weryfikacji reklam oraz raportowania o nich i modelowania ich atrybucji.

Szukasz Centrum pomocy Campaign Managera 360?

Obecnie czytasz artykuł z Centrum pomocy usługi Search Ads 360, która umożliwia agencjom oraz specjalistom ds. marketingu zarządzanie kampaniami marketingowymi w wielu wyszukiwarkach i kanałach medialnych.

Centrum pomocy Campaign Managera 360 znajdziesz na https://support.google.com/campaignmanager.

Dostęp do Campaign Managera 360

Możesz go uzyskać pod tymi adresami:

Dostęp do Campaign Managera 360 z Search Ads 360

Jeśli jesteś użytkownikiem Search Ads 360 i Twoje konto Google ma uprawnienia dostępu do Campaign Managera 360, możesz przejść do tej usługi bezpośrednio z Search Ads 360:

  1. Na górnym pasku menu w Search Ads 360 kliknij Apps icon (ikonę aplikacji).The Search menu provides access to other parts of DDM.

    Menu Google Marketing Platform zawiera wszystkie usługi, do których ma dostęp Twoje konto Google.

  2. Wybierz 1 z tych opcji w menu Google Marketing Platform:
    • Trafficking: zarządzanie kreacjami i prowadzenie kampanii reklamowych.
    • Reporting & Attribution: wyświetlanie danych o reklamach trafikowanych przez Campaign Managera 360 i Search Ads 360. Zapewnia też dostęp do modeli atrybucji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?