Kolumna Śr. opóźnienie trans. (s)

Zawiera średnią liczbę sekund między kliknięciem reklamy przez klienta a wywołaniem aktywności Floodlight związanej z transakcją.

Dane dostępne w kolumnie obejmują okres od 1 marca 2015 r. Jeśli zakres czasowy raportu rozpoczyna się przed tą datą, średnie opóźnienie podane w kolumnie nie uwzględnia wszystkich działań z raportu.

Wyszukiwarka zgłasza godzinę kliknięcia, a Search Ads 360 – godzinę uruchomienia tagu Floodlight. Jeśli konto wyszukiwarki ma inną strefę czasową niż reklamodawca w Search Ads 360, Search Ads 360 przed ustaleniem opóźnienia konwertuje dane na strefę czasową konta wyszukiwarki.

 

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do dowolnej tabeli raportowania, takiej jak słowa kluczowe.

  2. Wybierz zakres czasu.

  3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

    2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?