Kolumna Lokalizacja

Google Ads i Microsoft Advertising

W kampaniach Google Ads wyświetla lokalizacje docelowe według kampanii.

Lokalizacje docelowe Google Ads obejmują obszary geograficzne, rozszerzenia lokalizacji i zbliżone obszary kierowania.

W kampaniach Microsoft Advertising kolumna Lokalizacja zawiera docelowe obszary geograficzne kampanii lub grup reklam

Lokalizacje docelowe Microsoft Advertising obejmują obszary geograficzne.

Wyświetlanie tej kolumny w raporcie Google Ads
  1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki lub kampanii Google Ads.
  2. Kliknij kartę Cele ▼ i wybierz Lokalizacje docelowe.
  3. Kliknij kartę Lokalizacje docelowe w kampanii.
    Kolumna wyświetli się domyślnie.

Wyświetlanie tej kolumny w raporcie Microsoft Advertising

  1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki, kampanii lub grupy reklam Microsoft Advertising.
  2. Kliknij kartę Cele ▼ i wybierz Lokalizacje docelowe.
  3. Kliknij kartę Lokalizacje docelowe w kampanii lub Lokalizacje docelowe w grupie reklam.
    Kolumna wyświetli się domyślnie.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?