Search Ads 360'a genel bakış

İlişkilendirme modeli

İlişkilendirme modeli, bir dönüşüme ilişkin kredinin dönüşüm hunisindeki etkinliğin tamamına nasıl dağıtılacağını belirler.

Örneğin, bir son tıklama modeli, tüm krediyi dönüşümden önce gerçekleşen son tıklamaya verirken bir doğrusal model, dönüşüm yolundaki her bir etkileşim tıklamasına dönüşüm için eşit kredi verir ve bir zamana bağlı azalma modeli, krediyi ağırlıklı olarak dönüşüm zamanına en yakın gerçekleşen etkileşimlere verir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?