Omówienie Search Ads 360

Model atrybucji

Model atrybucji określa sposób przypisywania udziału w konwersjach wszystkim aktywnościom na ścieżce konwersji.

Na przykład model ostatniego kliknięcia przypisuje pełny udział w konwersji ostatniemu kliknięciu, jakie przed nią nastąpiło. Natomiast model liniowy przypisuje jednakowy udział każdemu kliknięciu na ścieżce do konwersji. Za to model spadku udziału z upływem czasu przypisuje największy udział interakcjom, które nastąpiły najbliżej chwili konwersji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?