Omówienie Search Ads 360

Model atrybucji

Model atrybucji określa sposób przypisywania udziału w konwersjach wszystkim aktywnościom na ścieżce konwersji.

Na przykład model ostatniego kliknięcia przypisuje pełny udział w konwersji ostatniemu kliknięciu, jakie przed nią nastąpiło. Natomiast model liniowy przypisuje jednakowy udział każdemu kliknięciu na ścieżce do konwersji. Za to model rozkładu czasowego przypisuje największy udział interakcjom, które nastąpiły najbliżej chwili konwersji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?