Kolumna Zalecany % dostosowania stawek mobilnych

Tylko konta Google Ads, Microsoft Advertising i Yahoo! Japan

Wyświetla dostosowanie stawek mobilnych zalecane przez strategię ustalania stawek Search Ads 360 dla grupy reklam lub kampanii.

Ma zastosowanie tylko w grupach reklam i kampaniach zarządzanych przez strategię ustalania stawek skonfigurowaną do zalecania dostosowań stawek mobilnych.

Kolumna zawiera wartość „---”, gdy przeglądasz:

 • Kampanię lub grupę reklam, która nie jest zarządzana przez strategię ustalania stawek.
 • Element objęty strategią ustalania stawek z zalecaniem dostosowań stawek mobilnych, gdy nie ma dość danych o skuteczności, by strategia podała zalecenie.
Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy lub wybierz węższy zakres.

 2. Kliknij kartę Kampanie lub Grupy reklam.

 3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

 4. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania.

  3. Kliknij + obok nazwy kolumny, by ją dodać do listy Wybrane kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?