Kolumna Grupa produktów

Zawiera nazwę grupy produktów. W kampaniach produktowych Google to nie słowa kluczowe, a grupy produktów decydują, kiedy elementy z konta w Merchant Center pojawiają się na stronie wyników wyszukiwania.

Aby utworzyć grupy produktów, skonfiguruj filtry, które stopniowo podzielą asortyment, aż osiągniesz poziom szczegółowości spełniający Twoje potrzeby związane z zarządzaniem i raportowaniem (na przykład „Trampki MarkaA”, „Trampki MarkaB”, „Trampki innych marek” itd.). Po utworzeniu grup możesz określić stawki pasujące do produktów w każdej grupie lub wykluczyć produkty z reklamowania.

Nazwy w kolumnie Grupa produktów

Kolumna Grupa produktów w poszczególnych wierszach na karcie Grupy produktów wskazuje osobną grupę nazwaną w ten sposób:

 • Wszystkie produkty: obejmuje wszystkie produkty w asortymencie i domyślnie pojawia się w każdej kampanii produktowej.

  Możesz ustawić filtry, by podzielić tę grupę na mniejsze.
  Set up a filter to subdivide product groups.

 • Dane o asortymencie: w przypadku każdego dopasowania do filtru zobaczysz grupę produktów nazwaną zgodnie z danymi o asortymencie pasującymi do filtru. Jeśli np. przefiltrujesz grupę Wszystkie produkty według marki, zobaczysz po jednej grupie produktów na każdą markę w swoim asortymencie – o takich nazwach jak „MarkaA”, „MarkaB” itd.
 • Wszystkie pozostałe w: grupa produktów: gdy skonfigurujesz grupę produktów, kampania produktowa automatycznie tworzy grupę o nazwie „Wszystkie pozostałe” zawierającą produkty, które nie pasują do filtru. 

Informacje o hierarchii w kolumnie Grupa produktów

W wyniku zastosowania filtrów do podziału asortymentu powstaje hierarchia grup produktów, w której grupa Wszystkie produkty jest na górze, a Wszystkie pozostałe – na dole. Kolumna Grupa produktów korzysta z różnych konwencji, by wskazać lokalizację grupy produktów w hierarchii w zależności od bieżącego zakresu:

 • Grupa reklam: gdy zawęzisz zakres do grupy reklam i klikniesz kartę Grupy produktów, zobaczysz podrzędne grupy produktów zagnieżdżone (z wcięciem) pod nadrzędnymi grupami produktów.
  Subdivide the Electronics product group into Computers and Video
 • Reklamodawca, Konto wyszukiwarki lub Kampania: gdy wybierzesz zakres szerszy niż grupa reklam, na karcie Grupy produktów przyciemniony tekst wskazuje, że grupa produktów jest poniżej drugiego poziomu hierarchii. Na przykład tuż nad nazwą grupy produktów Trampki zobaczysz ciąg MarkaA > Buty > Na zewnątrz, który wskazuje, że „Tenisówki” to element podrzędny elementu „Na zewnątrz”, który jest podrzędny wobec „Buty”, który jest podrzędny wobec „MarkaA”, który jest podrzędny wobec „Wszystkie produkty”.

Ikony w kolumnie Grupa produktów

Ikony widoczne w kolumnie Grupa produktów zależą od bieżącego zakresuhat appear in the Product group column depend on the current scope:

 • More information icon – pojawia się przy każdym zakresie. Kliknij ją, by zobaczyć:
  • Kryteria filtru, na podstawie których powstała grupa produktów.
  • Listę pozycji asortymentu w grupie produktów.
 • – pojawia się po zawężeniu zakresu do grupy reklam, gdy grupa produktów została podzielona. Kliknij ją, by ręcznie dodać lub usunąć podrzędne grupy produktów.
  Możesz też zmienić filtr użyty do podziału grupy produktów. Pamiętaj jednak, że zmiana kryteriów spowoduje ponowne utworzenie każdej grupy produktów. Stracisz wszystkie raportowane dane o poprzednich grupach.
 • – pojawia się po zawężeniu zakresu do grupy reklam. Kliknij ją, by ręcznie podzielić grupę produktów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?